Deel deze pagina

Parkeren in de blauwe zone - FAQ

Algemeen

Ik rij met een motor of ander open voertuig. Waar moet ik de parkeerschijf leggen?

Ik wil parkeren voor een garagepoort of oprit, mag dat?

Hoe komt het dat de politie geen parkeerboetes uitschrijft? Mag een gemeentebestuur dat wel doen?

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres? Is dat wel legaal?

Onterechte boete?

Ik stond niet geparkeerd in een blauwe zone maar heb toch een parkeerboete ontvangen.

Ik heb een zorgparkeerkaart/parkeerkaart voor personen met een handicap en heb toch een boete ontvangen.

Ik heb een geldige vergunning ‘inname openbaar domein’ en heb toch een parkeerboete ontvangen.

Mijn parkeerschijf lag correct voor en heb toch een parkeerboete gekregen.

Mijn parkeerschijf lag voor maar de toegestane parkeerperiode was net verstreken, waardoor ik een parkeerboete heb ontvangen.

Vragen over je betaling

Ik heb de parkeerboete betaald, maar ben het referentienummer vergeten of het was fout.

Ik heb een betaalherinnering ontvangen na het betalen van mijn parkeerboete.

Ik ben mijn parkeerboete kwijt. Wat nu?

Algemeen

Ik rij met een motor of ander open voertuig. Waar moet ik de parkeerschijf leggen?

Als er geen voorruit is, moet je parkeerschijf aanbrengen op het voorste gedeelte van het voertuig.

Ik wil parkeren voor een garagepoort of oprit, mag dat?

Je kan gratis parkeren voor een garagepoort of oprit als je nummerplaat duidelijk staat aangegeven op die poort of de oprit. Komt de nummerplaat niet overeen met de signalisatie of ontbreekt de signalisatie? Dan mag je daar niet parkeren.

Hoe komt het dat de politie geen parkeerboetes uitschrijft? Mag een gemeentebestuur dat wel doen?

Controle op het parkeren zit sinds 1/04/2004 niet meer in het strafrecht. Steden en gemeenten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun parkeerbeheer.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres? Is dat wel legaal?

De Gemeente Londerzeel vraagt de gegevens op die verbonden zijn met je nummerplaat bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Dit is volledig volgens de bepalingen van de DIV en toegestaan door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer info: Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onterechte boete?

Ik stond niet geparkeerd in een blauwe zone maar ik heb toch een parkeerboete ontvangen.

Stond je wagen niet geparkeerd in een blauwe zone en heb je toch een parkeerboete ontvangen? Laat dit dan weten via parkeerboete: contactformulier of aan de dienst Samenleving. De Gemeente Londerzeel herbekijkt je dossier.

Ik heb een zorgparkeerkaart/parkeerkaart voor personen met een handicap en heb toch een boete ontvangen.

Ga na of de originele zorgparkeerkaart of parkeerkaart met rolstoelsymbool en geldigheidsduur zichtbaar achter de voorruit lag. Was dat het geval? Bezorg dan een kopie van de voor- en achterkant van de kaart samen met een kopie van je identiteitskaart (eID) via parkeerboete: contactformulier of aan de dienst Samenleving.

De Gemeente Londerzeel herbekijkt je dossier.

Ik heb een geldige vergunning ‘inname openbaar domein’ en heb toch een parkeerboete ontvangen.

Stuur een kopie van je vergunning via parkeerboete: contactformulier of naar de dienst Samenleving.

De Gemeente Londerzeel herbekijkt je dossier.

Mijn parkeerschijf lag correct voor en heb toch een parkeerboete gekregen.

Ga na of je parkeerschijf correct was ingesteld. Het voertuig moet de parkeerplaats ten laatste verlaten bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Leg je parkeerschijf ook altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Heb je de parkeerschijf volgens jou correct gelegd? Vul dan parkeerboete: contactformulier in of laat dit weten aan de dienst Samenleving.

Ik heb de signalisatie voor de blauwe zone niet opgemerkt en heb een parkeerboete ontvangen.

De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het binnenkomen van de zone. Dit zonebord houdt in dat de verkeersborden niet aan het begin van elke straat staan. Deze signalisatie is volledig volgens de wetgeving.

Heb je in de blauwe zone je parkeerschijf niet gelegd? Dan moet je de parkeerboete betalen.

Mijn parkeerschijf lag voor maar de toegestane parkeerperiode was net verstreken, waardoor ik een parkeerboete heb ontvangen.

De bestuurder stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst. De parkeerschijf geeft dan het uiterste uur van vertrek aan. Het voertuig moet de parkeerplaats ten laatste verlaten bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Anders loop je het risico op een parkeerboete.

Vragen over je betaling

Ik heb de parkeerboete betaald, maar ben het referentienummer vergeten of het was fout.

Als je het referentienummer (dat uit 12 cijfers bestaat: xxx/xxxx/xxxxx) vergeten te vermelden bent bij je betaling, kan je dit alsnog samen met je rekeningnummer doorgeven via het e-loketformulier: parkeerboete: referentienummer bij betaling vergeten of fout.

Ik heb een betaalherinnering ontvangen na het betalen van mijn parkeerboete.

  1. Ga eerst nog even na of je daadwerkelijk op tijd betaalde. Mogelijks werden er verzendingskosten aangerekend voor het versturen van de betaalherinnering en moet je die alsnog betalen.
  2. Betaalde je de boete op tijd? Ga dan na of je het referentienummer (bestaande uit 12 cijfers xxx/xxxx/xxxxx en terug te vinden op de parkeerboete) correct hebt vermeld. Zonder het referentienummer kunnen we je betaling niet aan je parkeerboete koppelen.
  3. Was je het referentienummer vergeten of was het fout? Geef dit dan samen met je rekeningnummer door via het e-loketformulier: parkeerboete: referentienummer bij betaling vergeten of fout.

Ik ben mijn parkeerboete kwijt. Wat nu?

Vraag de parkeerboete op via het e-loketformulier: parkeerboete verloren: aanvraag duplicaat.