Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: zwemwateren 2019

Zwemwaterrichtlijn

Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling:

  • de kwaliteit van het milieu behouden, beschermen en verbeteren
  • de gezondheid van de baders beschermen

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De ontwerplijst wordt uitgehangen in elke betrokken gemeente en kan ook teruggevonden worden op www.kwaliteitzwemwater.be.

Opmerkingen en bezwaren

Van vrijdag 21 december 2018 tot en met zondag 20 januari 2019 kun je bemerkingen of suggesties overmaken naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’.

Je kan ook schriftelijk reageren door opmerkingen te versturen naar:

Inspraak zwemwater

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Met de verkregen informatie wordt rekening gehouden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.