Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: waterbeleidsnota 2020-2025, tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Waterbeleidsnota

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Tegen zondag 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering:

  • de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  • de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert je over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert.

Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Opmerkingen en bezwaren

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via het digitale inspraakformulier - Vol van water of bij het College van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.

Dien je jouw opmerkingen in via het inspraakformulier? Dan ontvang je een persoonlijke code. Bewaar deze code.

Met deze code kun je later nagaan op welke manier jouw advies of bezwaar verwerkt werd.