Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling Natura 2000-programma

Natuurdoelen

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000.

Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.

Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

Openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling.

Dit openbaar onderzoek loopt van dinsdag 7 maart tot en met zondag 7 mei 2017. Tijdens deze periode kan je het programma inzien bij de dienst Milieu, Landbouw en Platteland.

Het volledige dossier en meer uitleg kan je ook vinden op Openbaar onderzoek - Natura 2000.

Via deze weg heb je ook toegang tot het digitaal loket.

Opmerkingen

Opmerkingen kan je indienen tot uiterlijk zondag 7 mei 2017. Dat kan:

  • via het digitaal loket op Openbaar onderzoek - Natura 2000 (je ontvangt een ontvangstmelding)
  • aangetekend naar of tegen ontvangstbewijs aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-ll laan 20 bus 8, 1000 Brussel