Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval werd op 16 september 2016 goedgekeurd door de Vlaams Regering.

Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Voor Londerzeel betekende dit maximum 150 kg restafval per inwoner.

In het Uitvoeringsplan werd wel aangegeven dat zodra de Belfius-bank de indeling van de clusters zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden. Als dit effect significant is, moet een planaanpassing worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde
in overleg met VVSG/Interafval.

De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt.

Voor Londerzeel betekent dit maximum 122 kg restafval per inwoner. Daarom wordt een aanpassing van het plan voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Opmerkingen en bezwaren

De gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan liggen - tijdens het openbaar onderzoek van maandag 14 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019  - ter inzage op de dienst Omgeving.

Iedereen kan bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken via plan@ovam.be of per post naar:

OVAM

Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Stationsstraat 110

2800 Mechelen