Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: ontwerp plan-MER en VSP voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Inzet op Europese doelstellingen

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
  2. het concurrentievermogen vergroten
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
  5. zorgen voor het milieu
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen
  7. de generatiewissel bevorderen
  8. het platteland vitaal houden
  9. de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Openbaar onderzoek

Van vrijdag 14 januari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027
op GLB-plan-MER - Departement Landbouw en Visserij of je kan het inkijken bij de dienst Omgeving, Duurzaamheid en Milieu van de Gemeente Londerzeel. 

Bezorg je opmerkingen

Bezorg je opmerkingen tot en met maandag 14 maart 2022 aan de dienst Omgeving, Duurzaamheid en Milieu of aan de initiatiefnemers via:
Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be 

Meer info

Ga naar Milieueffectrapportage - Omgeving Vlaanderen voor meer informatie of bel naar het gratis nummer 1700.