Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag klasse 1: Aquafin N.V.

Aquafin NV, gevestigd in de Dijkstraat 8 in Aartselaar, heeft een hernieuwing en verandering van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 aangevraagd voor de inrichting gelegen in Bessembaan 16 in Londerzeel met als voorwerp: waterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater.

Volgende rubrieken zijn van toepassing: 3.6.4.3; 12.2.1; 17.3.3.2°b; 17.4; 24.4.

De vergunning met bijlagen ligt van dinsdag 7 maart tot donderdag 6 april 2017 ter inzage bij de dienst Milieu, Landbouw en Platteland.

Tijdens deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van burgemeester en schepenen schriftelijk worden ingediend en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door haar aangewezen ambtenaar.