Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: deel van Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur - 2021-2027

Ontwerp van plan-MER en ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen
  2. bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie
  3. de voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen

Voor het Programma EFMZVA 2021-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Openbaar onderzoek

Van vrijdag 14 januari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021-2027 kan je raadplegen op EFMZVA plan-MER - Departement Landbouw en Visserij of bij de dienst Omgeving, Duurzaamheid en Milieu van de Gemeente Londerzeel.

Bezorg je opmerkingen

Bezorg je opmerkingen tot en met maandag 14 maart 2022 aan de dienst Omgeving, Duurzaamheid en Milieu of aan de initiatiefnemers via:
Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
Plan-MER 0269 – EFMZVA
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be 

Meer info

Ga naar Milieu-effectrapportage - Omgeving Vlaanderen voor meer info of bel naar het gratis nummer 1700.