Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

Omschrijving

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen wat het voedingssysteem sterk onder druk zet.

Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. Dat gebeurt in de hele voedingsketen, van boer tot consument.

De strijd tegen voedselverlies leidt tot een efficiëntere voedselketen en gaat voedseltekkorten tegen. Minder voedsel verliezen levert ook een bijdrage aan de reductie van CO2-emissie en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit en een beleidsprioriteit voor de OVAM.

Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Het openbaar onderzoek voor het ontwerp loopt van zaterdag 1 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020.

Inzage

Het volledige ontwerp actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ kun je raadplegen op de website van OVAM.

Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of suggesties overmaken aan:

OVAM - Team bio

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

of mailen naar actieplanbio@ovam.be