Deel deze pagina

Onderhoudsgeld & alimentatievergoedingen

Wat?

Ik krijg geen alimentatie of onderhoudsgeld, ook al heb ik er recht op.

Als je recht hebt op alimentatie of onderhoudsgeld, maar die niet betaald krijgt door je (ex-)echtgenoot of ouder, kan je beroep doen op de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO betaalt dan een deel van de alimentatie in de plaats van je (ex-)echtgenoot of je ouder.

Nadien probeert DAVO de alimentatie die ze aan jou hebben uitgekeerd, terug te krijgen van je (ex-)echtgenoot of je ouder.

Op de website van DAVO vind je het formulier waarmee je een aanvraag kan indienen. DAVO heeft kantoren over het hele land. Je kan dus ook langsgaan bij een kantoor in je buurt als je meer informatie of hulp nodig hebt.

Voor wie?

Een aanvraag bij DAVO is aan volgende voorwaarden verbonden:

  • je moet in België wonen.
  • het onderhoudsgeld moet in de 12 maanden voor de aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn.
  • het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een vonnis of in een document met dezelfde kracht als een vonnis.
  • als een voorschot op het onderhoudsgeld gevraagd wordt, mag het nettobedrag van je maandelijkse bestaansmiddelen voor het jaar 2008 niet hoger zijn dan 1.224 euro. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 58 euro per kind ten laste.

Vind je het moeilijk om dit zelf aan te vragen? Het Welzijnsloket kan je helpen.

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.