Deel deze pagina

Onderhoud openbaar groen

Bermbeheer

Het bermbesluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 legt de regels vast voor het bermonderhoud.

Het besluit verplicht alle openbare besturen tot een ecologisch bermbeheer om de biodiversiteit van de bermen te ontwikkelen en te versterken. Dit draagt sterk bij tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren, zoals wilde bloemen, bijen en vlinders. Bermen zijn voor hen vaak de laatste uitwijkplaats voor de drukke woon- en landbouwgebieden.

De Gemeente Londerzeel heeft samen met de gemeenten Grimbergen, Kappelle-op-den-Bos, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Wemmel een bermbeheersplan laten opstellen door het Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK).

In totaal heeft Londerzeel ongeveer 24 hectare bermen te maaien.
De Gemeente Londerzeel besteedt het grootste deel (18,5 hectare) van het bermonderhoud uit. De overige bermen in de woonstraten (meestal doodlopende straten) neemt de Gemeente Londerzeel wel voor haar rekening.

Hoe worden de bermen onderhouden?

  • Vanaf 1 juni start het maaien van de bermen. De aannemer maait eerst overal de eerste meter en nadien worden de grachten gemaaid.
  • De bermen mogen niet met biociden behandeld worden. Biociden (bijvoorbeeld insectendodende producten en onkruidverdelgers) doden levende organismen. Het duurt jaren vooraleer een doodgespoten berm opnieuw bloemrijk is.
  • De maaimachine mag niet lager dan 5 cm worden ingesteld om de ondergrondse plantendelen niet te beschadigen.
  • Het maaisel wordt binnen 10 dagen na het maaien verwijderd om verzuring (netelgroei) en verarming van de bodem te voorkomen. Eigen gazonmaaisel op de wegbermen gooien, bevordert dus netelgroei.

Maaien van grasperken

De Gemeente Londerzeel heeft ongeveer 8,5 hectare aan te maaien grasperken - verspreid over 59 locaties - uitbesteed. Er wordt ongeveer elke 14 dagen gemaaid.

Het maaien gebeurt vanaf 1 april tot 31 oktober.

Hagen

In totaal wordt er ongeveer 14,9 kilometer onderhoud aan hagen uitbesteed. De gemeentelijke Groendienst onderhoudt ongeveer 3,5 kilometer. Dit zijn vooral kleinere stukjes haag en de hagen op de begraafplaatsen.

Het scheren van de hagen gebeurt tweemaal per jaar, in het voorjaar vanaf 1 juni en in het najaar vanaf 15 september.

Onder de hagen (14,8 kilometer) wordt vier keer per jaar geschoffeld. Ook dit wordt uitbesteed.

Er wordt geschoffeld van:

  • 1 april tot 1 mei
  • 1 juni tot 1 juli
  • 1 augustus tot 1 september
  • 1 oktober tot 1 november

Onkruidbestrijding

Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier.

Sinds 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Dit betekent dat het openbaar domein in Londerzeel zonder pesticiden moet worden onderhouden.

Om het onkruid te bestrijden gebruikt de Gemeente Londerzeel een onkruidbestrijdingsmachine op heet water. Deze machine wordt ingezet voor het onkruid op voetpaden (26,3 kilometer), langs sommige trage wegen (1,8 kilometer), rond openbare gebouwen en parkings (3,9 hectare).

Trage wegen

Ongeveer 17 kilometer aan trage wegen wordt gemaaid door de gemeentelijke diensten. Afhankelijk van de breedte van de weg en de bereikbaarheid gebeurt dit met de bosmaaier of de klepelmaaier.

De trage wegen worden 2 tot 3 maal per jaar gemaaid.

Bloembakken en -perken

De bloembakken en -perken worden onderhouden door de gemeentelijke Groendienst. Dit omvat de bloembakken en -perken op de openbare weg, maar ook de perken op de begraafplaatsen.