Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Omgevingsanalyse en inspiratienota zijn klaar

Voor de bestuursperiode 2019-2025

De voorbije maanden werkten de diensten van het gemeente- en OCMW-bestuur Londerzeel (sinds 2 juli: Gemeente Londerzeel) aan een algemene omgevingsanalyse die nu resulteert in een inspiratienota 2019-2025.

Het gaat om een project onder leiding van het managementteam.

Het is de bedoeling dat deze driedelige inspiratienota als basis kan dienen voor de oriëntatie van het toekomstige beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten van de volgende beleidsploeg 2019-2025.

Inspiratienota

Deze inspiratienota bestaat uit:

Omgevingsscan

De omgevingsscan bevat eerst en vooral een interne analyse van drie clusterdomeinen binnen de Gemeente Londerzeel met de sterke en zwakke punten met telkens een aantal aanbevelingen.

De externe analyse die daarop volgt, bekijkt de bedreigingen en opportuniteiten op institutioneel, economisch, demografisch en sociaal, technologisch, ecologisch en maatschappelijk vlak.

Burgerparticipatie

Voor de omgevingsanalyse werd deels ook beroep gedaan op burgerparticipatie.

Onder de naam “L1840: denk mee over onze gemeente” werd een enquête gelanceerd en een gespreksavond georganiseerd waaraan alle inwoners konden deelnemen.

De vragenlijst van de enquête was politiek-neutraal opgemaakt, anoniem en behandelde een brede waaier aan thema’s.

Tijdens de gespreksavond op dinsdag 5 juni 2018 in GC Gerard Walschap werd dieper ingegaan op dezelfde thema’s aan de hand van een aantal stellingen.

Onze dank gaat uit naar alle inwoners die hebben meegedacht!