Deel deze pagina

Nutsmaatschappijen

Gas en elektriciteit

Distributienetbeheerder: voor een nieuwe aansluiting

IVERLEK
078 35 35 34
 

Elektriciteitleverancier
In tegenstelling tot vroeger kan je kiezen tussen diverse leveranciers, onder andere op basis van de prijs en de kwaliteit van dienstverlening. Je kiest dus zelf de leverancier waarmee je een contract voor de levering van elektriciteit en/of aardgas afsluit.

Vergelijk de prijzen bij de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits-en gasmarkt (VREG).

Water

Bij De Watergroep kan je terecht voor inlichtingen, aanvragen voor een nieuwe aansluiting, drukproblemen, klachten, lekken en breuken, herstellingen, meldingen van verhuis of facturatie. 

De Watergroep
02 238 96 99

Tv, telefoon en internet

Op Beste Tarief kan je zelf de verschillende bedrijven die telefoon en internet aanbieden, vergelijken.

Rioolaansluiting

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting kan je terecht bij De Watergroep. Na het indienen van je aanvraag neemt De Watergroep contact op voor de opmeting ter plaatse.

Infofolder rioolaansluiting- De Watergroep (pdf)

De Watergroep
02 238 96 99

Planaanvraag - KLIP

Voordat je werken uitvoert in de omgeving van ondergrondse leidingen, moet je eerst een planaanvraag indienen via het Kabel en Leidingen Informatie Portaal of KLIP.

In Londerzeel liggen ook ondergrondse leidingen - op privédomein - die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi

Als je in de buurt van deze leidingen werken uitvoert, moet je ook een planaanvraag indienen via het KLIP.

Reglement

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26 februari 2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 20 december 2016.
Gepubliceerd op de website op 23 december 2016.