Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Niet-mededeelbaar adres aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

In principe wordt geen enkel adres aan derden meegedeeld. 

Bij een niet-mededeelbaar adres wordt er bijkomend bij jouw adres in het Rijksregister vermeld dat er extra voorzichtig moet worden omgegaan met jouw gegevens en dat deze enkel worden meegedeeld bij een gerechtelijke procedure.

Jouw gegevens

E-mailadres *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag tot niet-mededeelbaar adres volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.