Deel deze pagina

Niet-mededeelbaar adres

Wat?

In principe wordt geen enkel adres aan derden meegedeeld. Soms moet iemand zich afschermen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is dan belangrijk dat je anoniem kan blijven. Dit kan door middel van het aanvragen van een niet-mededeelbaar adres.

Bij een niet-mededeelbaar adres wordt er bijkomend bij jouw adres in het Rijksregister vermeld dat er extra voorzichtig moet worden omgegaan met jouw gegevens en dat deze enkel worden meegedeeld bij een gerechtelijke procedure.

Hoe aanvragen?

Om je adres niet-mededeelbaar te maken moet je een aanvraag indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Je moet daarin vragen om geheimhouding en ook uitleggen waarom je het vraagt.

Het College kan dan beslissen je adres gedurende 6 maanden niet-mededeelbaar te maken. Deze termijn kan telkens met 6 maanden verlengd worden na hernieuwing van je vraag ten laatste 3 weken voor het verstrijken van de termijn.

Kostprijs?

Gratis.