Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Natuur- en milieuverenigingen: aanvragen subsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Vraag als natuur- en milieuvereniging subsidies aan door dit formulier in te vullen tegen uiterlijk 15 september.

Gegevens contactpersoon

Gegevens vereniging

Adres vereniging

Activiteiten: logistieke steun

Periode: van 1 september van vorig jaar tot 1 september van dit jaar.

Klik op '+' om extra velden te laten verschijnen. 

Activiteiten: eenmalig

Periode: van 1 september van vorig jaar tot 1 september van dit jaar.

Activiteiten: eenmalige activiteiten die open staan voor de hele Londerzeelse bevolking.

Klik op '+' om extra velden te laten verschijnen. 

Activiteiten: repetitief

Periode: van 1 september van vorig jaar tot 1 september van dit jaar

Activiteiten: wederkerende activiteiten (cycli) die open staan voor de hele Londerzeelse bevolking.

Klik op '+' om extra velden te laten verschijnen. 

Reglement

Subsidiereglement natuur- en milieuverenigingen (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2016.

Kennisname reglement *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de subsidie-aanvraag voor milieu- en natuurverenigingen volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.