Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Naar een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek

Kans op wateroverlast

Heel wat Londerzelenaars herinneren zich nog de overstromingen in 2010 en 2011. Ook recenter trad er nog wateroverlast op bij hevige regenbuien.

Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in Londerzeel te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Londerzeel? Zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom een project rond het overstromingsrisico van de Vliet-Molenbeek in Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands.

De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen.

Samen met de VMM engageren zich deze partners:

  • de gemeentebesturen van Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands
  • de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant
  • Departement Omgeving, Polder Vliet en Zielbeek, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos

Zij hebben als doel om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen.

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Op dinsdag 26 maart 2019 ondertekenden deze partners een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken om het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor Vliet-Molenbeek.

Hoe deelnemen?

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen! Doe de test op vliet-molenbeek.riviercontract.be en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
  2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 26 maart en 30 juni op vliet-molenbeek.riviercontract.be.
  3. Ga zelf aan de slag op de Vliet-Molenbeek-fora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties. In Londerzeel kan dit op op donderdag 13 juni om 19 uur in zaal Forever (Sint-Niklaasstraat 36, Steenhuffel). Schrijf je in! 
  4. Kom begin 2020 naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het overstromingsrisico in de vallei van de Vliet-Molenbeek te verminderen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar vliet-molenbeek.riviercontract.be!

Daar vind je steeds alle informatie en nieuws over het project terug. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.