Deel deze pagina

Militiegetuigschrift

Wat?

Een militiegetuigschrift (model 33) bevestigt dat je aan de militiewetten hebt voldaan.

De militieplicht is afgeschaft in België maar in bepaalde gevallen heb je nog een getuigschrift nodig, bijvoorbeeld bij een sollicitatie of een pensioenaanvraag.

Het militiegetuigschrift wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen van de woonplaats.

Bij de aanvraag van een militiegetuigschrift worden de gegevens opgevraagd bij het Archief van de Gemeente Londerzeel. Worden er geen gegevens gevonden, dan doet het bestuur een aanvraag bij Defensie. Na enkele weken ontvangt het bestuur het stamboekuittreksel en wordt het militiegetuigschrift opgemaakt door de dienst Burgerzaken.

Bij een verblijf in het buitenland wordt het militiegetuigschrift afgegeven door het College van burgemeester en schepenen van de militiewoonplaats.

Voor wie?

Het getuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Wat meebrengen?

Kostprijs?

Gratis

Maak een afspraak.