Deel deze pagina

Milieuklachten: lawaai- of geurhinder

Lawaai- of geurhinder

Ondervind je hinder van het milieu in Londerzeel? Dan kan je hierover klacht indienen bij de Gemeente Londerzeel.

De meeste milieuklachten hebben te maken met een lawaai- of stankprobleem. Daarnaast kun je ook hinder ondervinden van andere zaken zoals sluikstoken, olie in de beek...

Milieuhinder kun je telefonisch of via e-mail melden bij de dienst Milieu.

Geurhinder: wat is het?

Als je een geur onaangenaam of schadelijk vindt, is er sprake van geurhinder of stank.

Geurhinder gaat irriteren als de hinder het gevolg is van een herhaalde blootstelling aan geurstoffen. Daarbij zijn de piekconcentraties meestal bepalend voor de mate waarin hinder wordt ervaren.

Anders dan geluids- en lichthinder is geurhinder als verstoringseffect veel minder duidelijk te definiëren, want geurhinder is nog meer een subjectief fenomeen. Dat komt doordat het afhankelijk is van verschillende factoren zoals de geurintensiteit, de aard van de geur maar ook psychologische factoren zoals de ervaring en de houding ten opzichte van de geurbron.

Wat kan je aan geluidshinder doen?

Voorkomen van geluidshinder:

 • Verwittig je buren als je een luidruchtig feestje gaat geven of een lawaaierig karwei gaat uitvoeren.
 • Je mag bepaalde toestellen (grasmaaier, hakselaar, haagschaar) niet gebruiken tussen 20 en 7 uur en op zondag en wettelijke feestdagen. Kijk bij aankoop van een toestel ook naar de geluidsproductie. Bepaalde labels (bv. de Blauwe Engel) garanderen een beperkte geluidsproductie. 
 • Wacht misschien enkele uren om het gras af te maaien en de haag te snoeien tot de buren en hun gasten niet langer rustig in hun tuin zitten te praten.
 • Probeer luidruchtige karweien (tuin, verbouwingen) te plannen op momenten dat je de omwonenden niet stoort.
 • Houd rekening met specifieke situaties van je buren (slapende kinderen, mensen met nachtdienst, studeren van jongeren…).
 • Als je echt graag naar luide muziek luistert, doe dan minstens ramen en deuren dicht en gebruik misschien ook een koptelefoon.
 • Plaats je boxen of televisietoestel bij voorkeur niet vlakbij de gemeenschappelijke muur.
 • Respecteer het politiereglement.
 • Als je in een appartement woont, houd dan zeker rekening met mogelijke geluidshinder voor de buren: zet de tv niet te luid, sla niet met de deuren of stamp niet te hard op de vloeren.
 • Vermijd contactgeluiden (vilt of rubber onder stoelpoten, rubberen tegels onder wasmachines, tapijt op de trap...)
 • Gierende banden, piepende remmen of een lawaaierige uitlaat horen niet thuis in een woonomgeving. Pas je rijgedrag aan, ook als motorrijder.
 • Houd rekening met de afstand tot je buren voor je een dier koopt dat veel lawaai maakt. Misschien houden zij niet van hondengeblaf of hanengekraai.

Hinder, wat kun je eraan doen?

Praten helpt, maar hoe begin je eraan?

 • Begin het gesprek uitnodigend, open, vragend. Met een intro als "kunnen we eens spreken over …" krijg je meer gehoor dan door een dwingend "ik wil het eens hebben over je probleem".
 • Leg uit waarom je hinder ondervindt van het probleem en wat daar de gevolgen van zijn. Dat de baby 's namiddags niet kan slapen vanwege het lawaai en dan de hele avond ligt te huilen, zal op meer begrip kunnen rekenen dan de eis dat je buurman 's namiddags zijn gras niet meer maait.
 • Probeer eventueel ook te wijzen op de mogelijke hinder of gezondheidsproblemen die de veroorzaker zelf ervan kan ondervinden. Misschien was hij/zij zich daar niet van bewust.
 • Toon enig begrip voor de hinder, maar geef wel aan dat je het toch graag anders zou zien.
 • Stel zelf een oplossing voor en bied eventueel je hulp aan om een probleem op te lossen.
 • Leg eventueel uit dat het probleemgedrag (bv. sluikstoken) ook wettelijk niet mag.
 • Ga niet in een eerste gesprek onmiddellijk dreigen met de politie of verdere stappen.

Wat als praten niet helpt, waar kan je dan terecht?

Na afspraak bij de dienst Milieu.

Buiten de openingsuren: bij de lokale politie op het gratis nummer 0800 90 333.

Bij persoonlijke of telefonische meldingen kan de milieuambtenaar of politieagent bijkomende informatie vragen. Dan kunnen zij ook al een eerste inschatting maken van de ernst van de klacht.

Bij de dienst Burenbemiddeling van de Provincie Vlaams-Brabant via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of 016 26 78 01 (tijdens de kantooruren).