Deel deze pagina

Milieuadviesraad

Taken

Het doel van de adviesraden en het beheersorgaan is burgers inspraak te bieden in het gemeentelijke beleid (algemeen principe van de adviesraden).

Taken van de Milieuadviesraad:

 • adviezen uitbrengen op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen
 • opstellen van een jaarverslag waarin de werking van de milieuraad wordt geëvalueerd
 • taken van de voormalige Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)-opvolgingscommissie

Huishoudelijk reglement milieuadviesraad (pdf)

Samenstelling

18 leden, waarvan:

 • 6 uit milieu- en natuurverenigingen
 • 4 uit land- en tuinbouw
 • 4 uit werkgevers
 • 4 uit werknemers

Effectieve leden:

 • Jacqueline Coeckelberghs
 • Elke De Decker
 • Ria De Donder
 • Nancy De Moor
 • Yves De Schouwer
 • Stefan De Schouwer
 • Lodewijk Lamberts
 • Luc Mertens
 • Bob Peeters
 • Katrien Roels
 • Eddy Tierens
 • Flor Van Auwenis
 • Matthias Van Buggenhout
 • Theo Van den Bossche
 • Paul Van denbempt
 • Jef Van Rossum
 • Els Van Seghbroeck
 • Jozef Vander Perre

Secretariaat: administratief medewerker dienst Openbaar domein, Groen.

Agenda

De vergaderingen van de Milieuadviesraad zijn niet openbaar.

De datum en agenda van de volgende vergadering zijn nog niet gekend.

Verslagen

Verslagen vanaf 2013:

Verslagen van vóór 2013: