Deel deze pagina

Medische hulp voor mensen zonder papieren

Wat?

Als persoon zonder geldige verblijfspapieren en zonder wettig verblijfsstatuut heb je recht op hulp als je dringende medische zorgen nodig hebt. De Gemeente Londerzeel betaalt dan de kosten.

Voorwaarden?

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt geen wettige verblijfsstatus in België, je verblijft zonder papieren in België.
  • Je verblijft op het grondgebied van de gemeente Londerzeel.
  • Uit het sociaal en financieel onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt en deze niet zelf kunt betalen.

Hoe aanvragen?

Preventieve (niet-dringende) medische hulp:

Preventieve medische hulp of medische hulp bij bijvoorbeeld verkoudheid, griep,… wordt ook beschouwd als dringende medische hulp.

Ga langs bij een huisarts voor het verkrijgen van het attest Dringende Medische Hulp. Breng dit attest mee naar het Welzijnsloket van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft. Na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf ontvang je een medische kaart. Met deze medische kaart kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Dringende medische hulp:

Ben je ernstig ziek of gewond en heb je dringend hulp nodig? Ga dan onmiddellijk naar een dokter of ziekenhuis. De gemeente of OCMW van de plaats waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden. De behandelende arts maakt een attest Dringende Medische Hulp op. Daarna volgt eventueel nog een onderzoek door de Gemeente Londerzeel.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
  • attest Dringende Medische Hulp

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.

 

Reglement: dringende medische kosten voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 29 mei 2019.
Inwerkingtreding op 1 juli 2019.