Deel deze pagina

Materiële hulp: gratis restafvalzakken

Wat?

Heb je meer afval wegens chronische incontinentie of omdat je stomadrager bent? Dan kan je 1 keer per kalenderjaar ondersteuning verkrijgen in de vorm van 2 gratis rollen grote restafvalzakken of 4 kleine rollen.

Voorwaarden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • in Londerzeel wonen (gedomicilieerd zijn)
  • in de thuisomgeving verblijven (en dus niet in een woonzorgcentrum of andere gemeenschap)
  • in het bezit zijn van een geldig attest

Welke attesten zijn geldig?

  Type

  Vereist attest

 

  Groot/klein incontinentieforfait

 

 

  Toekenningsbrief ziekenfonds

  OF

  Rekeninguittreksel met storting van het incontinentieforfait met duidelijke mededeling dat het om het incontinentieforfait gaat.

 

 

  KATZ-schaal

 

  B- of C-profiel + score 3 of 4 categorie incontinentie

 

 

  Medisch attest stomadrager (pdf)

 

  Vermelding definitieve of tijdelijke stoma + eventuele einddatum

 

 

  VAPH

 

 

  Toekenningsbrief tegemoetkoming in de kosten
  van incontinentiemateriaal

 

 

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart (eID) van de aanvrager
  • geldig attest

Hoe aanvragen?

Vraag deze materiële ondersteuning 1 keer per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) aan bij het Zorgloket. Dat kan via het e-loketformulier hieronder.

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Reglement: Materiële ondersteuning voor personen met blijvende incontinentie en stomadragers (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 september 2023.
Gepubliceerd op de website op 27 september 2023.
Inwerkingtreding op 2 oktober 2023.