Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Mantelzorgpremie 2023

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Wat?
Een mantelzorger is iemand die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer info: mantelzorgpremie

 

Gegevens zorgbehoevende

Adres

Toestemming opgave gegevens zorgbehoevende

Toestemming *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om deze persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor een mantelzorgpremie volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.

Gegevens mantelzorger

Adresgegevens 2
E-mailadres *

Wijziging in situatie zorgebehoevende

Geef hieronder aan of de situatie van de zorgbehoevende is gewijzigd door aan te kruisen wat past en de datum te noteren.

De zorgbehoevende is

Attest

Voeg hieronder (bij een nieuwe aanvraag of als het attest vervallen is) een kopie toe van het geldig medisch attest van de zorgbehoevende (periode: oktober 2022 - september 2023).
Op Mantelzorgpremie staat een overzicht van de geldige attesten.

Privacy

De Gemeente Londerzeel verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). De gegevens door de Gemeente Londerzeel verzameld, worden strikt vertrouwelijk verwerkt binnen de bepalingen van elke wet, decreet en/of besluit die de werking van het OCMW regelt.

De registratie van persoonsgegevens is noodzakelijk om een volledig dossier op te stellen in het kader van de hulpverlening die wordt verleend. Op www.londerzeel.be/privacyverklaring vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens

Jouw privacy *

Je kan deze toestemming op elk moment intrekken.