Deel deze pagina

Maandelijkse financiële hulp

Wat?

Heb je financiële problemen en slaag je er niet in om rond te komen met je inkomen? Dan heb je misschien recht op een aanvullende financiële steun. Elke aanvraag tot financiële steun wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

De aanvullende financiële steun moet worden gebruikt om de kosten te betalen van:

  • wonen
  • nutsvoorzieningen (energiekosten)
  • medische kosten
  • zorgkosten
  • opleidingen

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan gaan we samen met jou op zoek naar een oplossing.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,...
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.