Deel deze pagina

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Wat?

Ben je asielzoeker en heb je materiële hulp nodig? Dan kan je terecht bij het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Het LOI vangt asielzoekers op die zijn toegewezen door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).

Het LOI biedt gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat je zelf kan instaan voor je dagelijkse basisbehoeften.

Je krijgt van ook sociale en medische begeleiding van de Gemeente Londerzeel.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs: attest van immatriculatie, bijlage 35 of (of verlies/diefstalverklaring)
  • beslissing Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) of Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)
  • doorverwijsdocument Fedasil

Kostprijs?

Gratis.

 

Huishoudelijk reglement LOI Londerzeel (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 22 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 11 december 2018.
Inwerkingtreding op 1 januari 2019.