Deel deze pagina

Majestueuze drevenDreef in Lippelobos

Lippelobos ligt op het drie provinciënpunt. Het bos strekt zich uit over de Antwerpse gemeente Lippelo (deelgemeente van Sint-Amands) en de Londerzeelse deelgemeente Malderen in Vlaams-Brabant. In het westen grenst het bos aan de gemeente Buggenhout, wat dan weer Oost-Vlaams grondgebied is.

Het 60 hectare grote bos is gegroeid rond het kasteel Hof te Melis, dat private eigendom is met uitzondering van enkele hectaren. De eigenlijke bebossing van Lippelobos startte pas aan het eind van de 18de eeuw. De architecturale opbouw van het parkbos dateert uit die tijd: een aantal beuken uit de majestueuze dreven zijn toen temidden van het oorspronkelijke heidelandschap aangeplant.

Aan het begin van de 20ste eeuw werden de percelen tussen de dreven bebost en ontstond het huidige boslandschap. Het Lippelobos dankt zijn natuurwaarde aan de variatie aan landschappen: het elzenbroek, het gemengd beuken-eikenbos, waterpartijen... In het najaar telt het domein ook een enorme variatie aan paddenstoelsoorten.

Er zijn tal van bezienswaardigheden in het bos waaronder het Hof te Melis, het Middelpunt van Vlaanderen en de vleermuizenkelder van Natuurpunt.

Praktische info:

Adres:
Kasteeldreef, Sint-Amands (Lippelo) - Kruisheide, Malderen

Bezoeken:
Vrij toegankelijk.