Deel deze pagina

Wat?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids-ID vervangt het vroegere kartonnen identiteitsbewijs.

Het is een verplicht document wanneer een kind jonger dan 12 jaar naar het buitenland reist (en niet beschikt over een ander geldig reisdocument). Ook voor reizen binnen Europa is een Kids-ID verplicht. Een vervallen kaart of een diefstal/verliesverklaring is niet geldig. 

Geldigheid: 3 jaar.

Vertrek je naar een land waarvoor je een internationaal paspoort (reispas) nodig hebt? Dan moet je ook voor een kind jonger dan 12 jaar een paspoort aanvragen.

Verlies of diefstal

Bij diefstal van de identiteitskaart (eID) moet je onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie. 

Bij verlies van de identiteitskaart (eID) kan je tijdens de openingsuren onmiddellijk langskomen bij de dienst Burgerzaken. Na de openingsuren kan je voor een verliesverklaring ook terecht bij de lokale politie.

Met een diefstal- of verliesverklaring mag je niet op reis vertrekken.

Na de aangifte wordt er de procedure voor het aanvragen van een nieuwe Kids-ID onmiddellijk gestart.

Gegevens

Voorzijde:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum en -plaats
 • geslacht
 • nationaliteit
 • namen en voornamen van de ouders
 • pasfoto

Achterzijde:

 • rijksregisternummer
 • telefoonnummer van Hallo Ouders

Op de elektronische chip: adresgegevens

Hoe aanvragen?

De Kids-ID wordt enkel na aanvraag gegeven. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de Kids-ID als je met kinderen naar het buitenland wil reizen.

De (pleeg)ouder of voogd komt samen met het kind naar de dienst Burgerzaken.

De Kids-ID wordt opgemaakt op basis van een document dat bij de aanvraag wordt voorgelegd. Je moet dan een aanvraagformulier ondertekenen waarmee je verklaart akkoord te gaan met de gegevens vermeld op het document. Controleer dus steeds of alle gegevens correct weergegeven zijn.

Productietijd Kids-ID: 3 tot 4 weken

Wat meebrengen bij de aanvraag?

 • het kind waarvoor je de Kids-ID aanvraagt
 • het te betalen bedrag
 • recente pasfoto van het kind

Een pasfoto voor een Kids-ID moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Schoolfoto's met een niet-egale achtergrond, digitale foto's van slechte kwaliteit... worden niet aanvaard!

Kwaliteitseisen van de pasfoto

Kostprijs?

 • gewone procedure: 6,40 euro
 • dringende procedure: 95 euro - 2 werkdagen productietijd mits aanvraag vóór 15 uur- aflevering in de gemeente
 • dringende procedure vanaf 2de kind ingeschreven op hetzelfde adres: 61 euro - 2 werkdagen productietijd mits aanvraag vóór 15 uur - aflevering in de gemeente
 • zeer dringende procedure: 144,60 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur - aflevering in de gemeente
 • zeer dringende procedure vanaf 2de kind ingeschreven op hetzelfde adres: 67 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur - aflevering in de gemeente
 • zeer dringende procedure: 112,70 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur - aflevering in Brussel
 • zeer dringende procedure vanaf 2de kind ingeschreven op hetzelfde adres: 67 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur - aflevering in Brussel

Prijs afdruk van de elektronische gegevens op de Kids-ID: 0,5 euro.

Betalen kan cash of met Bancontact bij de aanvraag.

Hoe afhalen?

De (pleeg)ouder(s) of voogd moet de Kids-ID persoonlijk afhalen. Lukt dit niet? Dan kan je ervoor kiezen iemand anders een volmacht te geven. Het kind zelf hoeft niet aanwezig te zijn.

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • pin- en pukcode
 • eventueel: vorige Kids-ID
 • eventueel: diefstal/verliesverklaring