Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: plan-MER voor de Stroomgebied- beheerplannen 2022-2027

Omschrijving

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Inzage

Je kunt gedurende zestig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De nota ligt van vrijdag 19 april 2019 tot en met dinsdag 18 juni 2019 ter inzage bij:

  • de dienst Omgeving
  • Departement Omgeving, Team Milieueffectrapportage, Graaf De Ferraris, Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Je kan de kennisgeving ook downloaden op Dossierbank - Mer Vlaanderen onder het nummer PL0259 of via de website www.volvanwater.be

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kan je opmerkingen bezorgen aan de dienst Omgeving of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaand adres of e‑mailadres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be