Deel deze pagina

Kansspelen vergunning

Vergunning

Om een kansspelinrichting uit te baten moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Bij de aanvraag van een vergunning klasse C moet je een verklaring (advies) toevoegen van de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd. Uit deze verklaring moet blijken dat aan alle wettelijke voorwaarden inzake de exploitatie van de drankgelegenheid is voldaan.

Deze verklaring wordt pas opgemaakt en opgestuurd naar de aanvrager na een onderzoek door de lokale politie. Eventueel ontvangt de firma die de kansspelen levert, een kopie. De wachttijd is afhankelijk van het politieonderzoek.

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?

Ben je geen inwoner van Londerzeel? Voeg dan bij de aanvraag een moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister).