Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Jeugdverenigingen: werkingssubsidies aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dien de aanvraag in tegen uiterlijk 1 oktober.

Gegevens jeugdwerkinitiatief

Adres

Beschrijving activiteiten jeugdwerkinitiatief

Gegevens hoofdverantwoordelijke

Adres
Geboortedatum *

Rekeningnummer

Adres
Adres

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Leden

Kampen

Datum

Busvervoer

Datum

Peter- of meterschap

Inzet vrijwilliger voor goed doel

Aan welke activiteit(en) nam jouw vereniging deel en met hoeveel vrijwilligers?

(Om het maximale subsidiebedrag te ontvangen moeten er minstens 10 vrijwilligers worden ingezet.)

Hou er rekening mee dat nieuwe voorstellen eerst ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen en de Jeugdadviesraad (JAL).

Activiteiten

Inzet vrijwilligers in WZC Herfstvreugde

Fuiven of optredens

Welke fuiven / optredens die tijdig (3 maanden vooraf) aangevraagd werden, organiseerde jouw vereniging dit jaar?

Opgelet: Je kan voor maximum 3 fuiven / optredens subsidies ontvangen.

Bijlagen

Akkoord subsidiereglement

Akkoord *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor werkingssubsidies voor jeugdverenigingen volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.