Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Jeugdhuizen: werkingsubsidies aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dien je aanvraag in tegen uiterlijk 1 oktober.

Gegevens jeugdwerkinitiatief

Adres

Beschrijving activiteiten jeugdwerkinitiatief

Gegevens hoofdverantwoordelijke

Adres
Geboortedatum *

Rekeningnummer

Adres
Adres

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Vormingen

Aan welke vormingen nam het bestuur deel en met hoeveel vrijwilligers? 

Activiteiten

Welke activiteiten die tijdig (3 maanden vooraf) aangevraagd werden, organiseerde het jeugdwerkinitiatief het voorbije jaar?

Inzet vrijwilligers in WZC Herfstvreugde

Inzet vrijwilligers voor goed doel

Aan welke activiteit(en) nam jouw vereniging deel en met hoeveel vrijwilligers?

(Om het maximale subsidiebedrag te ontvangen moeten er minstens 10 vrijwilligers worden ingezet.)

Hou er rekening mee dat nieuwe voorstellen eerst ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen en de Jeugdadviesraad (JAL).

Activiteiten

Bijlagen

Akkoord subsidiereglement

Akkoord *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.