Deel deze pagina

Jeugdadviesraad (JAL)

Taken

De jeugdadviesraad Londerzeel (JAL) is het inspraakorgaan voor de jeugd. De JAL wordt door de Gemeente Londerzeel met adviserende stem betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid.

De adviesraad is een losse gespreksgroep die geïnteresseerden samenbrengt die zich belangeloos willen inzetten voor jeugdzaken. Mee door de adviezen van de JAL vormt de Gemeente Londerzeel zich een beeld van de noden van het jeugdverenigingsleven.

Reglement adviesraden (pdf) 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Doelstellingen

  • samenwerking bevorderen tussen plaatselijke jeugd, jeugdverenigingen en instellingen
  • gemeenschappelijke en plaatselijke jeugdbelangen opsporen, formuleren en verdedigen
  • adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid over onderwerpen die de jeugd en het algemeen welzijn aangaan. Deze adviezen worden zowel op eigen initiatief als op verzoek gegeven.
  • een blijvend contactcentrum zijn tussen jeugd en overheid
  • aanmoedigen, stimuleren of zelf organiseren van activiteiten met educatieve, culturele of sociale waarde voor jongeren van Londerzeel en ook het coördineren van verschillende activiteiten.

Samenstelling

Bij de jeugdadviesraad zijn alle geïnteresseerde jongeren welkom. Elk jeugdwerkinitiatief heeft minstens 1 contactpersoon. Deze ontvangt maandelijks een uitnodiging en het verslag van de vergadering. Verder maken ook enkele individuele jongeren geregeld deel uit van de jeugdadviesraad.

Secretaris: vrijetijdsconsulent Tinneke Van Sande

Voorzitter jeugdadviesraad: Laura Lami

Voorzitter jeugdraad Laura Lami

Ondervoorzitter jeugdadviesraad: Kaat Seghers

Ondervoorzitter Kaat Segers

Agenda

De algemene vergadering van de jeugdraad komt minstens 8 keer per jaar samen. De statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 december 1990.

In principe vergadert de JAL elke eerste vrijdag van de maand in het administratief centrum (zaal Alfred Van Roy), Brusselsestraat 25.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren