Deel deze pagina

Jeugdadviesraad (JAL)

logo jalTaken

De jeugdadviesraad Londerzeel (JAL) is het inspraakorgaan voor de jeugd. De JAL wordt door de Gemeente Londerzeel met adviserende stem betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid.

De adviesraad is een losse gespreksgroep die geïnteresseerden samenbrengt die zich belangeloos willen inzetten voor jeugdzaken. Mee door de adviezen van de JAL vormt de Gemeente Londerzeel zich een beeld van de noden van het jeugdverenigingsleven.

Jeugdadviesraad: statuten (pdf)

Jeugdadviesraad: afsprakenkader (pdf)

Doelstellingen

  • samenwerking bevorderen tussen plaatselijke jeugd, jeugdverenigingen en instellingen
  • gemeenschappelijke en plaatselijke jeugdbelangen opsporen, formuleren en verdedigen
  • adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid over onderwerpen die de jeugd en het algemeen welzijn aangaan. Deze adviezen worden zowel op eigen initiatief als op verzoek gegeven.
  • een blijvend contactcentrum zijn tussen jeugd en overheid
  • aanmoedigen, stimuleren of zelf organiseren van activiteiten met educatieve, culturele of sociale waarde voor jongeren van Londerzeel en ook het coördineren van verschillende activiteiten.

Samenstelling

Bij de jeugdadviesraad zijn alle geïnteresseerde jongeren welkom. Elk jeugdwerkinitiatief heeft minstens 1 contactpersoon. Deze ontvangt een uitnodiging en het verslag van de vergadering. Verder maken ook enkele individuele jongeren geregeld deel uit van de jeugdadviesraad.

Voorzitters jeugdadviesraad: Laura Lami en Sarah Croes

Secretaris: deskundige jeugd Tinneke Van Sande

JAL-voorzittersduo

Contactgegevens jeugdadviesraad

Website Jeugdadviesraad Londerzeel

jeugdadviesraad@londerzeel.be

Instagram Jeugdraad Londerzeel

Agenda

De algemene vergadering van de jeugdraad komt ongeveer om de twee maanden samen. De statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 december 1990.

Verslagen 2024:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren