Deel deze pagina

Eens het boekjaar is afgesloten en alle uitgaven en ontvangsten van het specifieke jaar gekend zijn, wordt de jaarrekening opgemaakt.

In de jaarrekening worden voor alle acties, die in het budget en het meerjarenplan met geraamde cijfers waren opgenomen, de uiteindelijke definitieve bedragen opgenomen. Ook wordt het boekhoudkundig resultaat berekend.

Daarnaast bevat de jaarrekening ook nog extra begeleidende en aanvullende informatie. Deze informatie onderbouwt de keuzes die werden gemaakt en is in feite een toelichting bij de jaarrekening zelf.

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan de jaarrekening, zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gemeentebestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 (pdf - 5,8 MB)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 14 augustus 2019.

OCMW-bestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 - deel 1 (pdf - niet toegankelijk - 7,47 MB)
OCMW-bestuur Londerzeel - Jaarrekening 2018 - deel 2 (pdf - niet toegankelijk - 6,6 MB)
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 28 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 14 augustus 2019.