Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Jaarrekening 2017

Financiële resultaten

De jaarrekening geeft een inzicht in de financiële resultaten gedurende een boekjaar. De inkomsten en de uitgaven worden getoetst aan de geraamde cijfers. Het boekjaar loopt gelijk met een kalenderjaar.

De jaarrekening bestaat uit:

 • een beleidsnota
 • een financiële nota
 • een toelichting bij de jaarrekening

Op de gemeenteraadszitting van 22 mei 2018 werd de jaarrekening 2017 behandeld.

 • exploitatie-uitgaven: 18,7 miljoen euro (geraamd 19,8 miljoen euro)
 • exploitatie-ontvangsten: 23 miljoen euro (geraamd 23 miljoen euro)

Werkingsuitgaven zijn onder meer:

 • aankopen van goederen en diensten (5 miljoen euro)
 • personeelskosten (6,5 miljoen euro)
 • subsidies aan verenigingen (460.000 euro)
 • bijdrage aan OCMW (2,4 miljoen euro), aan politiezone (2,2 miljoen euro), aan brandweerzone (0,8 miljoen euro)
 • interesten (1.063.653 miljoen euro)

De werkingsontvangsten zijn onder meer:

 • fiscale ontvangsten (uit belastingen) (16,6 miljoen euro)
 • subsidies van hogere overheid (4,8 miljoen euro)
 • opbrengsten uit aandelen (700.000 euro)
 • opbrengsten uit de gewone werking (565.000 euro)

Investeringen

 • investeringsuitgaven: 2,4 miljoen euro
 • investeringsontvangsten 471.000 euro

Er werd geïnvesteerd in:

 • voet- en fietspaden
 • diverse asfalteringswerken
 • betonherstellingen
 • kruispunt Polderstraat/Brusselsestraat
 • herasfaltering Steenhuffelstraat
 • aankoop van een borstelwagen en een pekelsproeier
 • structurele vervangingen ICT in verschillende diensten
 • aanleg sportcenter Schaselberg
 • divers materiaal voor de scholen

De investeringsontvangsten zijn diverse subsidies o.a voor de restauratie van de Heidemolen en voor de aanleg van het fietspad naast het spoor.

Afsluiting jaarrekening

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat op kasbasis van 5,6 miljoen euro (bij budgetopmaak geraamd op 2,6 miljoen euro).

Dit positieve resultaat is mede mogelijk gemaakt door strikt budgetbeheer, actief schuldbeheer en de verdere afbouw van de schulden op lange termijn (3 miljoen euro minder t.o.v. 2015).