Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Inwonerspanel ‘De adviseurs’

Nieuw inspraakreglement

De Gemeente Londerzeel is ervan overtuigd dat het cruciaal is om te weten wat er leeft in onze gemeente om de juiste keuzes te kunnen maken.

Daarom werd door de gemeenteraad in juni 2019 een nieuw inspraakreglement (pdf) goedgekeurd.

Panel van willekeurig geselecteerde inwoners

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, start het gemeentebestuur binnenkort met het inwonerspanel ‘De adviseurs.’

Dit panel is een groep van 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur…

Huidige adviesraden

De huidige adviesraden behouden hun werking tot op het moment dat dit nieuwe participatieconcept van start gaat.

De wettelijk verplichte adviesraden (jeugdadviesraad, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en het Lokaal Overleg Kinderopvang) blijven natuurlijk behouden.

Burgeradviesraad

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet:

  • om te polsen naar de prioriteiten bij de inwoners
  • om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden
  • als klankbord
  • als inspiratiebron

Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

Na uitnodiging

Er worden 1.350 inwoners geselecteerd.

Zij ontvangen in november 2019 een brief met de uitnodiging om deel te nemen. Deelnemen zal zowel online als telefonisch kunnen.

Ontvang je een uitnodiging, schrijf dan zeker in. Door deel uit te maken van het inwonerspanel, geef je mee vorm aan de toekomst van Londerzeel! Enkel inwoners die een uitnodiging ontvangen, kunnen deelnemen.