Deel deze pagina

Investeringstoelage sportvereniging met eigen infrastructuur

Wat?

Om de investeringskost voor uit te voeren renovatie- en moderniseringswerken aan infrastructuur te helpen drukken, krijgen sportverenigingen een toelage. 

Om in te spelen op de nood aan infrastructuur bij de sportverenigingen kan zelfs jaarlijks een reservefonds voorzien worden op de gewone dienst van de gemeentebegroting.

Voorwaarden?

  • aanvragen indienen vóór 1 februari
  • hoofdwerking in Londerzeel
  • toelage bedraag 50% tot 70% van de investering met een max. van 100.000 euro
  • eigenaar of houder van een schriftelijk gevestigd recht zijn (looptijd: minstens 10 jaar vanaf de voltooiing van de investering) van de gronden en/of gebouwen
  • de vereniging moet de sportaccommodatie waarvoor een investeringstoelage wordt aangevraagd, zelf of door middel van een tussenpersoon beheren of exploiteren.
  • de vereniging moet kunnen bewijzen dat zij de voorbije 5 jaar een gerichte jeugdwerking heeft opgezet en de resultaten hiervan aantonen.

In het reglement vind je de volledige voorwaarden terug.

Reglement

Reglement investeringstoelage sportclubs met eigen infrastructuur (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 april 2018.
Gepubliceerd op de website op 5 juli 2018.