Deel deze pagina

Investeringssubsidie voor jeugdinfrastructuur

Wat?

Erkende jeugdwerkinitatieven uit Londerzeel kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van onderhoudswerken, verbouwingen en nieuwbouw van hun jeugdlokalen.

Voor de uitvoering van grote herstellingswerken (dakwerken, aanbouw of structurele wijziging) ontvang je 70% van de totaalkost van de werken met een maximum van 100.000 euro.
 
Voor de uitvoering van kleine herstellingswerken (brandveiligheid, duurzaamheid, elektriciteit en toegankelijkheid) ontvang je 50% van de totaalkost van de werken met een maximum van 10.000 euro.

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor nieuwbouw of grote renovatiewerken moeten uiterlijk 1 februari worden ingediend.
 
Voor kleine herstellingen geldt 1 september als uiterste indiendatum.
 
Reglement investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur (pdf)
Goedgekeurd op de gemeenteraad op 17 december 2013.
Inwerkingtreding met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.