Deel deze pagina

Installatiepremie woning voor dak- en thuislozen

Wat?

Ben je dakloos? De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die je helpt om te verhuizen naar een huurwoning en deze in te richten. Deze premie kan je slechts één keer in je leven ontvangen.

(Een dakloze is iemand die op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen woont of die voorlopig bij iemand inwoont.)

Voorwaarden?

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je ontvangt een leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering of een ander vervangingsinkomen OF je inkomen uit werk mag niet hoger zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%
  • Je was dakloos voordat je een woning vond.
  • Je huurt een kamer of appartement of je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats. Je woont er alleen of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Hoe aanvragen?

Deze premie kan je pas aanvragen wanneer je effectief verhuisd bent naar de huurwoning.

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.