Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Inname openbaar domein: vergunning aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Voor een inname van het openbaar domein (bv. met een afvalcontainer) moet je een vergunning aanvragen. Om deze tijdig te verkrijgen, moet je ze minstens 1 week voor de start van de werken aanvragen.

Prijs inname openbare domein met afvalcontainer: 

  • eerste 3 dagen: gratis
  • vanaf de 4 kalenderdag: 20 euro per dag

Prijs bezetten openbaar domein met andere constructies of bouwmaterialen:

  •  0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro

Ontlenen borden 'verboden te parkeren': gratis

Gegevens aanvrager

Ik vraag de inname openbaar domein aan *
E-mailadres *

Facturatieadres

Adresgegevens
Reden inname openbaar domein

Locatie inname openbaar domein

Afmetingen van de inname openbaar domein:

Periode inname openbare domein: *
Heb je een parkeerverbod nodig? *
Duur parkeerverbod *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je vergunningsaanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.