Deel deze pagina

Inname openbaar domein

Toelating

Niemand mag de openbare weg voor privéredenen in gebruik nemen zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het besluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Plaatsen van container, stelling, kraan of ander bouwmateriaal

Wil je op de openbare weg een (afval)container, torenkraan, werfkeet, bouwmaterialen, puinzakken, stellingen... plaatsen?

Dan moet je een vergunning aanvragen bij de dienst Mobiliteit. Om jouw vergunning tijdig te verkrijgen, vraag je deze ten minste 1 week voor de start van de werken aan.

Heb je ook verkeersborden 'verboden te parkeren' nodig? Ook daarvoor moet je een vergunning aanvragen.

Prijs container: 20 euro / dag vanaf de 4de kalenderdag. De eerste 3 dagen zijn gratis. Als een container minstens 4 kalenderdagen op het openbaar domein heeft gestaan, krijg je na afloop een factuur van de dienst Financiën.

Prijs andere constructies of bouwmaterialen: 0,50 euro / m² / dag met een minimum van 25 euro. Na de inname van het openbaar domein ontvang je een factuur van de dienst Financiën.

Tijdelijke ingebruikname openbare weg: belastingreglement (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Plaatsing afvalcontainer op openbare weg: retributiereglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2001.
Gepubliceerd op de website op 15 april 2015.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019. 
Gepubliceerd op de website op 9 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.

Verkeersborden 'verboden te parkeren'

Wil je een parkeerverbod aanvragen en verkeersborden 'verboden te parkeren' plaatsen? Vraag dan een vergunning aan bij de dienst Mobiliteit. Om deze op tijd te verkrijgen, vraag je deze ten minste 1 week voor de start van de werken of verhuis aan.

Prijs: op basis van deze vergunning kan je verkeersborden gratis ontlenen.

Enkel particulieren kunnen parkeerverbodsborden ontlenen, op basis van de vergunning. Je moet de borden zelf afhalen, plaatsen en terugbrengen. Hiervoor maak je een afspraak op 052 39 92 64.

Ook bedrijven moeten een vergunning hebben om parkeerverbod te mogen plaatsen op openbaar domein. Zij moeten zelf voor de verkeersborden zorgen.

Hoe aanvragen? 

Alle aanvragen voor de inname van het openbaar domein moet je ten minste 1 week voor de start van de werken of verhuis aanvragen.

  • bij de dienst Mobiliteit
  • via het e-loket