Deel deze pagina

Inname openbaar domein

Toelating

Niemand mag het openbaar domein in gebruik nemen zonder de toelating van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Na afloop ontvang je een factuur van de afdeling Financiën.

Alle vergunde innames van het openbaar domein, kun je raadplegen op Hinder in kaart.

Parkeerverbod

Om parkeerverbodsborden op het openbaar domein te plaatsen, moet je minstens 7 kalenderdagen voor de start van de werken, verhuis,… een toelating aanvragen via het e-loket of bij de dienst Mobiliteit.

Particulieren kunnen, indien nodig, de borden voor het parkeerverbod ontlenen bij de Gemeente Londerzeel voor maximum 7 kalenderdagen. De Gemeente Londerzeel staat in voor het plaatsen en ophalen van de parkeerverbodsborden.

Het ontlenen van parkeerverbodsborden van de Gemeente Londerzeel is in het geval van een laattijdige aanvraag (minder dan 7 kalenderdagen op voorhand) niet mogelijk. De aanvrager moet in dit geval zelf voor parkeerverbodsborden zorgen.

Prijs

  • toelating tot het plaatsen van parkeerverbodsborden: gratis
  • ontlenen van 2 parkeerverbodsborden en het plaatsen en ophalen door de Gemeente Londerzeel: 25 euro + 3 euro per dag

Plaatsen van container

Om een container op het openbaar domein te plaatsen, vraag je minstens 7 kalenderdagen voor de plaatsing van de container een toelating aan via het e-loket of bij dienst Mobiliteit.

Als de container op een parkeerplaats wordt geplaatst, dan heb je ook een toelating nodig voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden.

Prijs

  • toelating tot het plaatsen van een container: 10 euro per kalenderdag

Plaatsen van een kraan, stelling, bouwmateriaal of andere zaken

Om een kraan, stelling, bouwmateriaal, werfkeet, puinzakken en dergelijke op het openbaar domein te plaatsen, vraag je minstens 28 kalenderdagen vooraf een toelating aan via het e-loket of bij de dienst Mobiliteit. De lange aanvraagtermijn is het gevolg van vernieuwde Vlaamse wetgeving.

Bij het afleveren van een toelating voor de inname van het openbaar domein, kan opgelegd worden dat er signalisatie moet geplaatst worden. Het is wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Deze verplichte signalisatie moet de aanvrager zelf voorzien.

Als er ook parkeerplaatsen worden ingenomen, dan heb je ook een toelating nodig voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden.

Prijs

  • toelating voor het plaatsen van een kraan, stelling, bouwmateriaal, werfkeet, puinzakken en dergelijke op het openbaar domein: 0,50 euro per m² per dag met een minimum van 25 euro voor de hele periode
  • bij het afsluiten van het openbaar domein: 50 euro (bovenop het bedrag voor het aantal gebruikte m²)

Plaatsen van signalisatie naar aanleiding van evenementen

Voor het organiseren van evenementen op het openbaar domein heb je de toelating nodig van de Gemeente Londerzeel. Vraag deze toelating 3 maanden op voorhand aan via het Evenementenloket.

Het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijk diensten naar aanleiding van een evenement moet minstens 2 maanden op voorhand worden aangevraagd.

Toelatingen die minder dan 2 maanden voor aanvang worden aangevraagd, kunnen geweigerd worden. Wordt er toch een vergunning afgeleverd? Dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Prijs

Het plaatsen en ophalen van signalisatie door de gemeentelijke diensten naar aanleiding van goedgekeurde evenementen:

  • forfait: 25 euro
  • bijkomend: 50 euro voor het plaatsen van 10 tot 20 borden en/of nadars
  • bijkomend: 100 euro voor het plaatsen van meer dan 20 borden en/of nadars

Hoe aanvragen?

Inname openbaar domein aanvragen

Let op! Deze toepassing werkt het best via de browser Google Chrome. Neem bij problemen contact op met de dienst Mobiliteit.

Signalisatievergunning voor aannemers en nutsmaatschappijen

Aannemers van wegeniswerken en nutsmaatschappijen vragen een signalisatievergunning aan via Signalisatieaanvraag – Geo-IT.

Hoogdringende aanvragen

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimale aanvraagtermijn overschrijden) kunnen worden geweigerd.

Als er toch een vergunning kan afgeleverd worden, dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro.

Vrijstellingen

Londerzeelse verenigingen, sociale woonorganisaties, nutsbedrijven, buurtfeesten, scholen en evenementen ten voordele van een goed doel zijn vrijgesteld van de retributie, maar vragen sowieso ook altijd een toelating aan.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (september 2019) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019. 
Gepubliceerd op de website op 9 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.