Deel deze pagina

Informatie omtrent het coronavirus (COVID-19)

Stand van zaken: donderdag 11 maart - 11 uur

De maatregelen van de Federale regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je nalezen op www.info-coronavirus.be.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die door Gemeente Londerzeel werden genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, informatie over onder andere de gemeentelijke dienst- en hulpverleningen en verschillende referentiesites die je kan raadplegen als je vragen hebt omtrent het coronavirus.

Zoek je nog "coronaveilige" activiteiten? Kijk dan zeker eens op UiTinHuis in Londerzeel!

Administratief Centrum

Onthaal

Het Onthaal van het Administratief Centrum is opnieuw open tijdens de vroegere openingsuren uitgebreid met maandag vanaf 13.30 uur (tot 19 uur).

Alle diensten werken op afspraak. Aan het Onthaal kan je terecht voor de gebruikelijke producten en om een afspraak te maken met een van de diensten. Een afspraak maken kan ook online, telefonisch en/of via mail. De juiste mogelijkheden staan op elke productpagina op deze website.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in onze gemeentelijke gebouwen.

Voor het opladen van de budgetmeter gas en elektriciteit en de minimale levering aardgas, kun je terecht aan de ingang van het Administratief Centrum (in het sas).

Dienst Burgerzaken

Je kan terecht bij de dienst Burgerzaken na het maken van een afspraak.

Hoe je een afspraak kan maken, lees je op deze website, op elke productpagina. Bij de dienst Burgerzaken kan je ook online een afspraak maken.

Via Mijn Burgerprofiel op Londerzeel.be kan je attesten zelf afdrukken. Aanmelden doe je via de knop bovenaan deze website. 

Huwelijken

(update 13 januari 2021)

Bij een huwelijk in de raadzaal in het Administratief Centrum zijn maximum 9 personen toegelaten, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegerekend.

Welzijnsloket en Zorgloket

Het Zorgloket en Welzijnsloket zetten lopende trajecten via e-mail en telefoon verder. Nieuwe intakes of hulpvragen gebeuren enkel na afspraak.

Archief

Je kan opnieuw terecht in het gemeentelijk archief, na het maken van een afspraak met de dienst Archief.

Een zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad volgen?

Hoe je dit doet, lees je op gemeente- en OCMW-raad.

Bib Londerzeel en Malderen

(update maandag 30 november 2020)

Sinds dinsdag 1 december 2020 kan je in Bib Londerzeel en Malderen opnieuw je titels zelf komen kiezen. De afhaaldienst is dus afgeschaft. Bezoekers moeten de veiligheidsmaatregelen respecteren. Tijdens de coronaperiode worden uitzonderlijk geen kosten aangerekend (geen reservatiekosten, leengeld, lidgeld of boetes).

Meer info: https://londerzeel.bibliotheek.be

Woonzorgcentrum Herfstvreugde en Assistentiewoningen Eikenhof

Voor het Woonzorgcentrum Herfstvreugde en de Assistentiewoningen Eikenhof worden de maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid gevolgd. 

Meer info? Contacteer het Onthaal van het Woonzorgcentrum via 052 30 90 09 of via herfstvreugde@londerzeel.be.

Gemeentelijke scholen

(update vrijdag 26 maart 2021)

Van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april 2021 organiseren de scholen de noodopvang voor ouders met essentiële beroepen en kwetsbare gezinnen. Voor- en naschoolse opvang wordt voorzien door Ferm/Infano.

Voor meer informatie daarover kan je best met hen contact opnemen.

Voor vragen over het onderwijs kan je je best richten tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid. Je kan terecht op Coronavirus - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Of telefoneer naar het callcenter 'corona en onderwijs' op het nummer 02 553 27 46 van 8 tot 17 uur.

Speelpleinwerking/noodopvang

(update vrijdag 26 maart 2021)

Tijdens de paasvakantie - van maandag 5 tot en met vrijdag 16 april 2021 - wordt de reguliere speelpleinwerking vervangen door noodopvang.

Afdeling Grondgebiedszaken

Algemene dienstverlening

(update 29 oktober 2020)

Onze diensten Openbaar domein, Mobiliteit, Omgeving, Lokale economie en Uitleendienst zijn bereikbaar via telefoon of mail. Langskomen kan enkel na afspraak.

Verhuring gemeentelijke infrastructuur en materialen

(update 10 februari)

Sinds vrijdag 12 februari is alle indoor gemeentelijke infrastructuur open en kan terug worden gehuurd.

Op het buitensportcentrum Schaselberg gelden nieuwe gebruiksregels. Sporten in georganiseerd verband is verboden. Individueel sporten kan mits het volgen van de gebruiksregels. Meer info: Buitensportcentrum Schaselberg: beperkt gebruik toegelaten

Heb vragen? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@londerzeel.be

Wil je materialen lenen? Je kan deze aanvragen via het e-loket: materialen: huur aanvragen of je kan contact opnemen met de Uitleendienst. De uitgeleende materialen worden na ieder gebruik 3 dagen in quarantaine geplaatst, voordat deze opnieuw mogen ingezet worden.

Evenementen, groepssportactiviteiten, culturele samenkomsten en takeaways

(update 10 februari 2021)

Voor Londerzeel gelden de volgende bijkomende maatregelen:

Een takeaway georganiseerd door verenigingen kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  • op voorhand en online bestellen en betalen
  • uitsluitend leveren aan huis mits respecteren van de maatregelen
  • de goederen worden aan de voordeur geplaatst
  • de leverancier belt aan en neemt voldoende afstand (minstens 1,5 meter)

Op deze manier worden de verplaatsingen beperkt en wordt het creëren van wachtrijen vermeden. Veel lokalen van verenigingen zijn immers niet voorzien om een takeaway veilig te faciliteren.

 • elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant
 • wandelingen en zoektochten mogen plaatsvinden onder voorwaarden:
  • geen fysiek start- en eindpunt waar samengekomen wordt voor het ophalen van formulieren, routes, prijzen…
  • deelnemen aan de tocht kan uitsluitend binnen de eigen gezinsbubbel of met het persoonlijk knuffelcontact
  • de tocht wordt over meerdere dagen georganiseerd zodat deelnemers kunnen deelnemen gespreid in de tijd
  • de organisator voorziet de mogelijkheid om digitaal in te schrijven
  • de tocht moet je aanvragen via het evenementenloket: www.londerzeel.be/activiteiten-evenementen-manifestaties-aanvragen-toelating

Aan alle organisatoren wordt gevraagd om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van evenementen die worden afgelast - stuur hiervoor een e-mail naar evenementen@londerzeel.be. Pas ook je activiteit aan in de UiTdatabank door 'AFGELAST' in de titel te zetten. Voeg eventueel ook een toelichting toe in de beschrijving. Op deze manier zijn de bezoekers van UiT meteen op de hoogte.

Heb je vóór 15 april 2020 een activiteit in de UiTdatabank ingevoerd en gaat deze nog door? Meld je dan aan op de UiTdatabank en bevestig het! UiT heeft namelijk een nieuwe knop ontwikkeld waarmee je kan bevestigen dat je activiteit nog doorgaat. Je activiteit krijgt dan het label "bevestigd 2020".

Vraag toelating aan!

Organiseer je een wandeling, een zoektocht... vraag dan vooraf toelating aan.

Meer info en Vraag toelating aan voor je activiteit 

Markten, jaarmarkten, lokale handel en kermissen

(update 30 november 2020)

De wekelijkse dinsdagmarkt gaat tijdelijk door op het Heldenplein. Dat blijft het geval zolang de federale coronamaatregelen dit vereisen. 

Bezoekers worden gevraagd de veiligheidsmaatregelen strikt te respecteren en doelbewust hun boodschappen te doen. De markt is geen ontmoetingsplaats. Er wordt aangeraden om met de fiets te komen. Er is een fietsenparking vóór het Administratief Centrum.

Steunmaatregelen voor handelaren

De marktkramers ontvingen de vraag tot betaling van het marktstandgeld van april, mei en juni 2020. Het College van burgemeester en schepenen heeft besloten uitstel van betaling toe te kennen. Het bestuur hoopt hen op deze manier de noodzakelijke financiële ademruimte te geven.  

Heel wat ondernemers komen omwille van de coronacrisis in een moeilijke (financiële situatie) terecht. Daarom heeft de Gemeente Londerzeel steunmaatregelen voor ondernemers genomen.

Op Steun de Londerzeelse ondernemers! kunnen:

 • handelszaken die online winkelen, een cadeaubon of tijdelijk een extra service aanbieden
 • horecazaken die maaltijden aan huis leveren of het afhalen van maaltijden aanbieden

zich registreren en hun aanbod laten bekendmaken via deze website. 

Mondmaskerplicht in Londerzeel

(update vrijdag 14 augustus 2020)

Sinds vrijdag 31 juli 2020 moet je in bepaalde straten en op bepaalde plaatsen in Londerzeel centrum verplicht een mondmasker dragen.

De mondmaskerplicht geldt op de volgende plaatsen:

 • Stationsstraat vanaf Populierenstraat tot Dorpsstraat (in het station van De Lijn is een mondmasker al verplicht)
 • Dorpsstraat
 • Lode Meeusplein
 • Kerkstraat
 • Markt
 • Brusselsestraat tot aan het Administratief Centrum van de Gemeente Londerzeel
 • Heldenplein
 • Ursulinenstraat
 • Gildenstraat
 • Kerkhofstraat vanaf Lode Meeusplein tot Berkenlaan
 • Mechelsestraat vanaf Lode Meeusplein tot L. Van Esbroeckstraat
 • Verbindingsstraat
 • Parking Gamma, Aldi, Colruyt

Dit stratenplan (pdf) maakt extra duidelijk waar het dragen van een mondmasker verplicht is.

Het mondmasker moet door voetgangers gedragen worden en niet door fietsers.

Besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 4 november 2020

Op woensdag 4 novembe2020 heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant bijkomende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gelden voor de provincie Vlaams-Brabant. Dit besluit vervangt de eerdere besluiten genomen door de gouverneur.

Mondmaskerplicht 

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de neus of mond bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm gebruikt worden. Kan je geen mondneusmasker of een gelaatsscherm dragen, dan moet dit gestaafd worden door een medisch attest.

Bovendien ben je verplicht om in Vlaams-Brabant een mondneusmasker te dragen op volgende plaatsen of gelegenheden:

 • in de gebouwen toegankelijk voor het publiek 
 • op alle markten
 • in de recyclageparken

Deur-aan-deuractiviteiten

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van Vlaams-Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

Occasionele verkoop door verenigingen

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen conform de bestaande protocollen. Gaat dit om etenswaren (bijvoorbeeld het organiseren van een afhaalrestaurant) dan betekent dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur. 

Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de regels van het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het volledige besluit van de gouverneur.

Afvalophaling en recyclagepark

Het recylagepark is open onder strikte voorwaarden om de veiligheid van personeel en bezoekers te kunnen garanderen. Om lange wachtrijen te vermijden, moet je reserveren via het online portaal van Incovo. Wie niet gereserveerd heeft, krijgt geen toegang tot het recyclagepark! Behalve op woensdag, dan moet je niet reserveren.

Het dragen van het mondmasker is verplicht op het recyclagepark. Wie geen mondmasker draagt, krijgt geen toelating tot het park. Bekijk de veiligheidsmaatregelen (pdf)

Volg Incovo om op de hoogte te blijven:

Heb je een vraag? Bekijk dan eerst de website van Incovo en de Facebookpagina van Incovo. Heb je geen antwoord gevonden? Stuur een mail of bel naar 02 255 94 70.

Informatie over het coronavirus

FOD Volksgezondheid

Raadpleeg Coronavirus COVID-19 voor meer informatie over het coronavirus. Je vindt er:

 • veelgestelde vragen
 • maatregelen van de overheid
 • het laatste nieuws over het virus
 • ...

Heb je een vraag? Contacteer dan het contactcenter van de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be van maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 18 uur en op zaterdag en zondag tussen 10 tot 18 uur.

Blijf op de hoogte via FOD Volksgezondheid op Facebook of FOD Volksgezondheid op Twitter

FOD Economie

Ben je een ondernemer en heb je vragen over het coronavirus? Surf dan naar Coronavirus: informatie voor ondernemingen - FOD Economie of bel naar 0800 12 033.

Crisiscentrum

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum en via Nationaal Crisiscentrum op Facebook en Nationaal Crisiscentrum op Twitter vind je meer informatie over het coronavirus.

Ministeriële besluiten

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad de federale fase van het crisisbeheer af. Er werden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Op Coronavirus: de antwoorden op al je vragen (ministeriële besluiten) - Crisiscentrum.be vind je alle relevante regelgeving.

Hulplijnen

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je vragen over omgaan met geweld?

Blijf er niet mee zitten en bel naar een van de Noodnummers.

In deze coronatijden is contact met lotgenoten meer dan belangrijk: overzicht van de verschillende lotgenotencontacten in tijden van corona - Trefpunt Zeflhulp.