Deel deze pagina

Informatie omtrent het coronavirus (COVID-19)

Stand van zaken: maandag 25 mei 2020 - 14 uur

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die door Gemeente Londerzeel werden genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, informatie over onder andere de gemeentelijke dienst- en hulpverleningen en verschillende referentiesites die je kan raadplegen als je vragen hebt omtrent het coronavirus.

Onze algemene dienstverlening blijft beperkt; Bib Londerzeel en Bib Malderen blijven gesloten. In Bib Londerzeel werd een afhaalpunt voor bibmateriaal georganiseerd: Opstart afhaaldienst op afspraak in Bib Londerzeel.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag 24 april 2020 de exitstrategie bepaald om ons land uit de coronacrisis te halen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag 6 mei 2020 de nieuwe fase van de afbouwstrategie die op maandag 11 mei 2020 van start gaat gevalideerd.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag 13 mei 2020 heeft aangekondigd dat fase 2 van de afbouwstrategie van start gaat op maandag 18 mei 2020.

Zoek je nog "coronaveilige" activiteiten? Kijk dan zeker eens op UiTinHuis in Londerzeel!

Administratief Centrum

Onthaal

Het Administratief Centrum is gesloten.

Voor dringende zaken kun je wel een telefonische afspraak maken op het nummer 052 30 36 16 van:

 • maandag tot en met donderdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur
 • vrijdag van 8 tot 12 uur

Om een afspraak te maken, kan je ook een mail sturen naar info@londerzeel.be.

Voor het opladen van de budgetmeter gas en elektriciteit en de minimale levering aardgas, kun je terecht aan de ingang van het Administratief Centrum (in het sas).

Dienst Burgerzaken

(update dinsdag 28 april)

De dienstverlening van de dienst Burgerzaken wordt tijdelijk beperkt tot (en is enkel na afspraak):

 • aangifte van een geboorte
 • afhalen van een internationale reispas
 • afhalen van een rijbewijs

Andere dienstverleningen van de dienst Burgerzaken worden opgeschort of kan je zelf uitvoeren, zoals het afdrukken van een attest via Mijn Burgerprofiel. Aanmelden doe je via de knop bovenaan deze website. De dienst Burgerzaken behandelt, indien mogelijk, ook aanvragen via telefoon of mail.

Welzijnsloket en Zorgloket

Het Zorgloket en Welzijnsloket voeren geen huisbezoeken meer uit. Alle lopende trajecten worden via e-mail en telefoon verdergezet. Nieuwe intakes of hulpvragen gebeuren enkel na afspraak.

Archief

Het gemeentelijk archief is gesloten.

Bib Londerzeel en Malderen

(update dinsdag 12 mei 2020)

Bib Londerzeel en Bib Malderen zijn gesloten. Ook alle in deze periode geplande activiteiten gaan niet door.

Op dinsdag 19 mei start de afhaaldienst op afspraak in Bib Londerzeel. Via een online reservatie kunnen bibliotheekmaterialen ontleend worden. Alle verdere informatie hieromtrent is terug te vinden op Opstart ophaaldienst op afspraak in Bib Londerzeel en op de website van de bib.

De inleverbus aan de bib kan terug gebruikt worden. Daar is geen haast bij. Alle uitgeleende materialen worden automatisch verlengd tot 15 juni. Er worden tijdens deze periode uiteraard geen boetes of rappelbrieven aangerekend.

Het is dus niet nodig om je uitgeleende materialen naar de inleverbus te brengen: hou alles gerust wat langer bij. Steek zeker nooit speelgoed of e-readers in de inleverbus.

Gereserveerde titels houden we voor jou opzij tot een week na de heropening.

Woonzorgcentrum Herfstvreugde en Assistentiewoningen Eikenhof

(update 25 mei 2020)

Voor het Woonzorgcentrum Herfstvreugde en de Assistentiewoningen Eikenhof worden de maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid gevolgd. Er gold een algemeen bezoekersverbod voor het Woonzorgcentrum.

De Vlaamse “taskforce zorg” keurde de richtlijnen goed die vanaf 18 mei bezoek mogelijk maken in de Vlaamse woonzorgcentra. Het team ging hiermee aan de slag en werkte een bezoekregeling uit gebruik makend van de Babbeleirbox

In deze houten box kunnen de bewoners een bezoeker ontvangen, gescheiden door een doorzichtige wand. Dagelijks kunnen zo elf bewoners een bezoeker ontvangen. Dat bezoek wordt ingepland door het woonzorgcentrum, gewoon even langsgaan kan dus niet.

Tijdens het weekend zal er geen persoonlijke permanentie zijn aan het onthaal en onze administratieve diensten. Dit om onze bewoners en personeelsleden de nodige rust te gunnen, zodat het werk optimaal kan uitgevoerd worden.

Het woonzorgcentrum zal contact met je opnemen, als er iets wijzigt in de toestand van je familielid.
Op dit moment zijn onze bewoners hier veilig en hebben ze voldoende structuur.

Attenties

Het is niet meer toegestaan om voedingswaren (drank wel) en bloemen af te geven voor onze bewoners.

Geef attenties af tussen 14 en 17 uur via het inkomsas (zijde Brandweer).

Hou er wel rekening mee dat dit niet onmiddellijk wordt afgeleverd bij de bewoners maar eerst minimum 24 uur gestockeerd wordt en pas daarna bezorgd.

Denk er aan, kaartjes en mailtjes blijven binnenkomen, worden behandeld en daar doe je onze bewoners heel veel plezier mee!

Bezoek voor bewoners assistentiewoningen

Sinds zondag 10 mei is het voor de bewoners van de assistentiewoningen toegelaten om bezoek te ontvangen, maar dit onder strikte voorwaarden:

 • Sociale afstand (1,5 meter tussen elkaar) moet maximaal worden gegarandeerd. 
 • Maximaal vier bezoekers, altijd dezelfde, zijn toegelaten. Komt er bijvoorbeeld een poetshulp en een medisch zorgverstrekker, dan zij er nog twee andere bezoekers, steeds dezelfde, toegelaten.
 • De bezoeker en bewoner mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen en mogen tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op covid-19. 
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht. Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnenshuis kan worden ontvangen, is afhankelijk van de grootte van het woongedeelte. Ook hier is de 1,5 meter regel van toepassing.
 • Handhygiëne bij het begin en einde van het bezoek.
 • Groepsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimten zijn verboden.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.
 • Iedere zorgverlener en bezoeker moet zich bij ieder bezoek verplicht registreren in de inkomhal. 
 • Bewoners moeten doorgeven wie de bijkomende bezoekers zijn. Die registratie maakt het eenvoudiger om op te sporen wie met wie contact heeft gehad, mocht er een besmetting worden vastgesteld.

Sinds 18 mei 2020 mogen contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kapper, pedicure en schoonheidsspecialist, hun activiteiten opnieuw starten. Zij krijgen toegang tot de assistentiewoningen onder strikte voorwaarden. 

Van maandag tot vrijdag kun je contact opnemen via 052 30 90 09 of via herfstvreugde@londerzeel.be.

Gemeentelijke scholen

(update 25 mei 2020)

De lessen werden in de meeste scholen intussen opnieuw opgestart voor bepaalde groepen. GTIL start op 28 mei eveneens gedeeltelijk terug op. Vorige week werden de adviezen opnieuw gewijzigd. De directies van de Londerzeelse scholen bekijken welke aanpassingen ze kunnen doorvoeren.  Zij brengen de ouders op de hoogte van de maatregelen en de praktische vertaling ervan. 

Voor de andere leerlingen blijven de lessen geschorst.  De scholen organiseren afstandsonderwijs waarbij ook nieuwe leerstof wordt gegeven a.d.h.v. aanlooplessen (preteaching). De ouders ontvangen hiertoe alle praktische informatie rechtstreeks van de school.

De basisscholen zullen verder in opvang voorzien. Dit voor kinderen waarvan de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen en geen mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken. Ook kinderen van ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf niet meer voor de opvang van hun kind kunnen instaan, kunnen op school terecht. Ouders van kinderen die niet tot deze groepen behoren, nemen contact op met de directie om in onderling overleg afspraken te maken. De basisscholen werken hiervoor samen met Ferm en Infano, zij voorzien wanneer nodig in voor- en naschoolse opvang. In verschillende scholen is het verplicht om in te schrijven om gebruik te kunnen maken van de opvang.

De Academie Londerzeel heropent dit schooljaar niet meer.

Inschrijvingen van nieuwe leerlingen mogen tot nader order niet op school doorgaan. De scholen plannen de afspraken zodra de bevoegde minister een startdatum vastlegt en onderzoeken of het ook telefonisch/ via de post kan. In De Academie verlopen alle inschrijvingen via het digitale systeem. Pas eind augustus zal inschrijven aan het loket weer mogelijk zijn.

Voor vragen over het onderwijs kan je je best richten tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid. Je kan terecht op Coronavirus - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Of telefoneer naar het callcenter 'corona en onderwijs' op het nummer 02 553 27 46 van 8 tot 17 uur.

Afdeling Grondgebiedszaken

Algemene dienstverlening

(update 21 april 2020)

Onze diensten Openbaar domein, Mobiliteit, Omgeving, Lokale economie en Uitleendienst zijn bereikbaar via telefoon of mail.

De technische opdrachten (Technische dienst) worden beperkt tot de hoogdringende.

Nieuwe vergunningsmaatregelen corona

Het Vlaams Gewest heeft in het kader van de problematiek van de lopende of toekomstig op te starten omgevingsvergunningen twee belangrijke beslissingen genomen: Nieuwe vergunningsmaatregelen coronavirus - noodbesluit omgevingsvergunning.

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 17 april 2020 beslist om de maatregelen niet te verlengen. Hierdoor zijn de openbaar onderzoeken van lopende dossiers opnieuw opgestart sinds zaterdag 25 april 2020.

Om een dossier in te kijken, neem je contact op met de dienst Omgeving.

Deponeren beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, overalls...)

Wie beschikt over beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, overalls), mag deze deponeren bij:

 • de afdeling Grondgebiedszaken (in het tentje achteraan het gebouw op de parking) van maandag tot donderdag tussen 8 en 16 uur
 • in de afleverbus van Bib Londerzeel (in een gesloten verpakking)

De Gemeente Londerzeel zorgt voor de verdeling.

Verhuring gemeentelijke infrastructuur

De verhuur van alle gemeentelijke infrastructuur wordt geschorst. Alle reeds betaalde huurgelden worden teruggestort.

Kan ik mijn reservatie verplaatsen?

 • om het administratief zo eenvoudig mogelijk te maken, worden alle reservaties gedurende deze periode terugbetaald
 • je kan steeds een nieuwe reservatie maken en ontvangt dan een nieuwe uitnodiging tot betaling
 • let wel: nieuwe reservaties worden pas behandeld/aanvaard zodra de huidige maatregelen tegen het coronavirus opgeheven worden

Evenementen

(update 14 mei 2020)

De Federale overheid heeft op woensdag 15 april beslist dat alle grote zomerfestivals en andere massa-evenementen (zoals Rock Werchter, Gentse Feesten) tot en met 31 augustus niet mogen plaatsvinden. De exacte definitie van wat een groot festival of evenement is, ligt nog niet vast. De Federale overheid moet nog beslissen of kleine(re) evenementen opnieuw mogen georganiseerd worden. Alle evenementen, van sportieve, culturele, toeristische en recreatieve aard blijven al tot en met 30 juni verboden (bjvoorbeeld theatervoorstellingen en concerten).

Wij hopen om ook tijdens deze moeilijke omstandigheden te mogen rekenen op het gezond verstand en burgerzin van de organisatoren, en vragen om de opgelegde maatregelen correct op te volgen. 

Aan alle organisatoren wordt gevraagd om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van evenementen die worden afgelast - stuur hiervoor een e-mail naar evenementen@londerzeel.be. Pas ook je activiteit aan in de UiTdatabank door 'AFGELAST' in de titel te zetten. Voeg eventueel ook een toelichting toe in de beschrijving. Op deze manier zijn de bezoekers van UiT meteen op de hoogte.

Nieuwe aanvragen voor evenementen

Het Evenementenloket behandelt geen aanvragen meer tot de maatregelen voor evenementen worden opgeheven.

De beslissing voor het al dan niet toelaten van een evenement is immers afhankelijk van het verdere verloop van de genomen maatregelen tegen dit virus.

Markten, jaarmarkten, lokale handel en kermissen

(update 25 mei 2020)

Het College van burgemeester en schepenen heeft beslist om deze evenementen af te gelasten:

 • de jaarmarkt van Londerzeel Sint-Jozef (23 mei) en Steenhuffel (1 juni)
 • statiekermis in Malderen op 25, 26 en 27 april; de kermis in Londerzeel Sint-Jozef op 21, 23, 24 en 25 mei en Pinksterkermis in Steenhuffel op 30 en 31 mei en 1 en 2 juni

De wekelijkse dinsdagmarkt start terug op dinsdag 26 mei 2020. Ze zal tijdelijk doorgaan op het Heldenplein. Bezoekers wordt gevraagd de veiligheidsmaatregelen strikt te respecteren en doelbewust hun boodschappen te doen. De markt is geen ontmoetingsplaats. Er wordt aangeraden om met de fiets te komen. Een fietsenparking zal voorzien worden voor het Administratief Centrum.

Een marktkramer mag aan huis verkopen (thuislevering), dit enkel na een online of telefonische bestelling. Volg daarbij de hygiënevoorschriften en de social distancingmaatregelen (o.a. 1,5 meter afstand). 

Sinds maandag 11 mei mogen alle winkels heropenen, maar dit onder strikte voorwaarden.

Sinds woensdag 13 mei mag de ambulante handel (kippenkraam, hamburgers,...) opnieuw opstarten.  Sinds dinsdag 19 mei mag ook de rondreizende ambulante handel opnieuw opstarten.

Steunmaatregelen voor handelaren

De marktkramers ontvingen de vraag tot betaling van het marktstandgeld van april, mei en juni 2020. Het College van burgemeester en schepenen heeft besloten uitstel van betaling toe te kennen. Het bestuur hoopt hen op deze manier de noodzakelijke financiële ademruimte te geven.  

Heel wat ondernemers komen omwille van de coronacrisis in een moeilijke (financiële situatie) terecht. Daarom heeft de Gemeente Londerzeel verschillende steunmaatregelen ondernomen om de Londerzeelse ondernemers een hart onder de riem te steken.

Raadpleeg zeker de maatregelen voor ondernemers.

Op Steun de Londerzeelse ondernemers! kunnen:

 • handelszaken die online winkelen, een cadeaubon of tijdelijk een extra service aanbieden
 • horecazaken die maaltijden aan huis leveren of het afhalen van maaltijden aanbieden

zich registreren en hun aanbod laten bekendmaken via deze website. 

Recreatie, speeltuinen en speelterreinen

(update 25 mei 2020)

Naar aanleiding van de maatregelen van de Federale overheid zijn de speelterreinen en speeltuinen gesloten. Respecteer deze maatregelen.

Sinds maandag 18 mei mogen sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband hervat worden, als de veiligheidsafstand gerespecteerd wordt en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en alle maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Wandelaars kunnen dus wandelen in de Groene Long mits toepassing van bovenstaande maatregelen. Zoek de drukte niet op, er zijn heel wat mooie plekjes te ontdekken in Londerzeel waar het rustig wandelen is.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven.

Toeristische activiteiten of uitstappen zijn opnieuw toegelaten, maar het aanbod is beperkt en onder voorwaarden.

Respecteer altijd de sociale distance-maatregelen. Hou dus voldoende afstand van elkaar en kom niet samen in grote groepen.

Openbaar vervoer

(update 29 april 2020)

Sinds 4 mei 2020 ben je verplicht een mondmasker te dragen, als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Deze verplichting is geldig voor personen vanaf 12 jaar.

Ook in de stations en op de peronnen wordt het dragen van een masker verplicht. Volg dan ook de richtlijnen van de NMBS.

De bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers wordt gemonitord, zodat indien nodig snel extra maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie kan je vinden op De Lijn en NMBS.

Gebruik Routeplanner - De Lijn voor de meest recente informatie over de busritten. 

Afvalophaling en recyclagepark

(update 14 april 2020)

De afvalophaling gaat voorlopig door.

Het recylagepark is opnieuw open sinds woensdag 8 april 2020.

Dit gebeurt onder strikte voorwaarden om de veiligheid van personeel en bezoekers te kunnen garanderen. We roepen op om niet-dringende bezoeken uit te stellen.

Daarom en om lange wachtrijen te vermijden, moet je reserveren via het online portaal van Incovo

Wie niet gereserveerd heeft, krijgt geen toegang tot het recyclagepark! 

Bekijk de veiligheidsmaatregelen (pdf)

Volg Incovo om op de hoogte te blijven:

De balie van Incovo is gesloten. Heb je een vraag? Bekijk dan eerst de website van Incovo en de Facebookpagina van Incovo. Heb je geen antwoord gevonden? Stuur dan een mail of bel naar 02 255 94 70.

Providentia en Intercommunale Haviland

Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia werkt met gesloten deuren. Er zijn geen vrije bezoekdagen.

De telefonische bereikbaarheid van de diensten wordt tijdelijk aangepast. Van maandag tot en met vrijdag kan je bellen van 10 tot en met 12 uur en van 13.30 tot en met 15.30 uur.

Heb je vragen?

Bovenstaande maatregelen kunnen nog bijgestuurd worden. Volg Providentia daarom via Providentia - Facebook en via Providentia.be.

Wijk-werken Intercommunale Haviland

Het wijk-werken van de Intercommunale Haviland blijft actief, mits volgende aanpassingen:

 • De wekelijkse, gemeentelijke zitdagen werden geannuleerd tot nader order.
 • De bemiddelaar staat telefonisch en per mail klaar voor verdere opvolging.
 • Activiteiten bij gebruikers gaan nog door, zolang deze niemand in gevaar brengen en zo lang de gebruiker dat vraagt.
 • Twijfel je of een bepaalde opdracht nog mag doorgaan? Contacteer dan zeker de bemiddelaar van jouw gemeente

Heb je als wijk-werker nog cheques en prestatiefiches die je wil binnenbrengen? De bemiddelaars van Haviland kunnen je zeker verder helpen zodat de betaling digitaal kan gegarandeerd worden.

Informatie over het coronavirus

FOD Volksgezondheid

Raadpleeg Coronavirus COVID-19 voor meer informatie over het coronavirus. Je vindt er:

 • veelgestelde vragen
 • maatregelen van de overheid
 • het laatste nieuws over het virus
 • ...

Heb je een vraag? Contacteer dan het contactcenter van de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be van maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 18 uur en op zaterdag en zondag tussen 10 tot 18 uur.

Blijf op de hoogte via FOD Volksgezondheid op Facebook of FOD Volksgezondheid op Twitter

FOD Economie

Ben je een ondernemer en heb je vragen over het coronavirus? Surf dan naar Coronavirus: informatie voor ondernemingen - FOD Economie of bel naar 0800 12 033.

Crisiscentrum

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum en via Nationaal Crisiscentrum op Facebook en Nationaal Crisiscentrum op Twitter vind je meer informatie over het coronavirus.

Solidariteitsacties

Er ontstaan heel wat solidariteitsacties om de coronamaatregelen wat te verzachten, zorg- en hulpverleners een hart onder de riem te steken... Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat de veiligheidsmaatregelen (o.a. social distancing) worden nageleefd.

Wil je zelf een solidariteitsactie organiseren? Registreer deze actie via het e-loket en minstens 7 kalenderdagen op voorhand. Jouw aanvraag wordt dan voorgelegd aan de lokale veiligheidscel. Vervolgens ontvang je via mail of brief de beslissing tot toelating of verbod.

Sancties

(update 25 mei 2020)

Overtredingen op coronamaatregelen worden strenger bestraft.

Bij overtredingen op de regels geeft de politie voortaan niet enkel een waarschuwing aan de overtreder, maar zal er ook strafrechtelijk opgetreden kunnen worden door het opleggen van een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS).

Er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. Bij de vaststelling van herhaalde of ernstige inbreuken, stelt de lokale politie een proces-verbaal op.

Ook wie het politieoptreden ernstig bemoeilijkt en blijft weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeert sancties. Ook lastens hen wordt een proces-verbaal opgesteld.

De betrokkenen worden verhoord door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit kan bestaan uit een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Jezelf en anderen beschermen

(update 26 april 2020)

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Pas deze hygiënemaatregelen toe om jezelf en anderen te beschermen:

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

Geef het virus niet door aan anderen

 • Geef geen hand, kus of knuffel.
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus:
  • mensen ouder dan 65 jaar
  • mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren
  • mensen die gevoelig zijn voor infecties
 • Laat kinderen niet in contact komen met oude mensen. Kinderen worden niet heel ziek van het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer, op school (vanaf 12 jaar) en op het werk als je de fysieke afstand niet kan garanderen. Kom je op drukke plaatsen zoals bijvoorbeeld de supermarkt? Draag dan een mondmasker om de anderen te beschermen.

Alle info over hoe je een mondmasker draagt, maakt, wast, opzet of afzet vind je op info-coronavirus.be.

Hulplijnen

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je vragen over omgaan met geweld?

Blijf er niet mee zitten en bel naar een van de Noodnummers.

In deze coronatijden is contact met lotgenoten meer dan belangrijk: overzicht van de verschillende lotgenotencontacten in tijden van corona - Trefpunt Zeflhulp

Herbruikbare mondmaskers

De Gemeente Londerzeel heeft een bestelling geplaatst om elke inwoner van een herbruikbaar mondmasker te voorzien. Meer informatie vind je op Superma(s)kers: een mondmasker voor elke inwoner.

Daarnaast zijn we nog volop op zoek naar supermakers! Ben jij vertrouwd met de naaimachine en wil je helpen? Je kan je als vrijwilliger registreren via ons platform van Give a Day. Jij doet het naaiwerk, wij zorgen voor al de rest (alle stoffen, materialen, eenvoudig stappenplan en afsluitbare zak om de maskers nadien in het infopunt af te leveren).

Kan je niet naaien maar heb je wel een machine? Ook dan kan je helpen! Geef je machine in bruikleen via Give a Day (uiteraard onder strikte afspraken en in veilige omstandigheden).