Deel deze pagina

Informatie omtrent het coronavirus (COVID-19)

Stand van zaken: dinsdag 20 oktober 2020 - 14 uur

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die door Gemeente Londerzeel werden genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, informatie over onder andere de gemeentelijke dienst- en hulpverleningen en verschillende referentiesites die je kan raadplegen als je vragen hebt omtrent het coronavirus.

Zoek je nog "coronaveilige" activiteiten? Kijk dan zeker eens op UiTinHuis in Londerzeel!

Administratief Centrum

Onthaal

Het Onthaal van het Administratief Centrum is opnieuw open tijdens de vroegere openingsuren uitgebreid met maandag vanaf 13.30 uur (tot 19 uur) en dinsdag tussen 13.30 en 16 uur.

Alle diensten werken op afspraak. Aan het Onthaal kan je terecht voor de gebruikelijke producten en om een afspraak te maken met een van de diensten. Een afspraak maken kan ook online, telefonisch en/of via mail. De juiste mogelijkheden staan op elke productpagina op deze website.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in onze gemeentelijke gebouwen.

Voor het opladen van de budgetmeter gas en elektriciteit en de minimale levering aardgas, kun je terecht aan de ingang van het Administratief Centrum (in het sas).

Dienst Burgerzaken

Je kan terecht bij de dienst Burgerzaken na het maken van een afspraak.

Hoe je een afspraak kan maken, lees je op deze website, op elke productpagina. Bij de dienst Burgerzaken kan je ook online een afspraak maken.

Via Mijn Burgerprofiel op Londerzeel.be kan je attesten zelf afdrukken. Aanmelden doe je via de knop bovenaan deze website. 

Huwelijken

Om de veiligheid en sociale afstandsregels te kunnen garanderen, mogen er maximum 30 personen deelnemen aan de huwelijksplechtigheid in het Administratief Centrum

Welzijnsloket en Zorgloket

Het Zorgloket en Welzijnsloket zetten lopende trajecten via e-mail en telefoon verder. Nieuwe intakes of hulpvragen gebeuren enkel na afspraak.

Archief

Je kan opnieuw terecht in het gemeentelijk archief, na het maken van een afspraak met de dienst Archief.

Een zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad volgen?

Hoe je dit doet, lees je op gemeente- en OCMW-raad.

Bib Londerzeel en Malderen

Sinds 6 juli hoef je niet langer een afspraak te maken voor een bezoek aan de Bib.

Je kan in de Bib terecht van:

 • maandag tot vrijdag van 13 uur tot 18 uur
 • zaterdag van 9 uur tot 13 uur

In de Bib Malderen kun je - na het maken van een afspraak - terecht om materialen af te halen op maandagen tussen 15 uur en 18 uur.

Ook de inleverbus is opnieuw open.

Meer info: Welkom in Bib Londerzeel

Woonzorgcentrum Herfstvreugde en Assistentiewoningen Eikenhof

Voor het Woonzorgcentrum Herfstvreugde en de Assistentiewoningen Eikenhof worden de maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid gevolgd. 

Meer info? Contacteer het Onthaal van het Woonzorgcentrum via 052 30 90 09 of via herfstvreugde@londerzeel.be.

Gemeentelijke scholen

Alle scholen zijn opgestart.

Voor vragen over het onderwijs kan je je best richten tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid. Je kan terecht op Coronavirus - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Of telefoneer naar het callcenter 'corona en onderwijs' op het nummer 02 553 27 46 van 8 tot 17 uur.

Afdeling Grondgebiedszaken

Algemene dienstverlening

(update 11 september 2020)

Onze diensten Openbaar domein, Mobiliteit, Omgeving, Lokale economie en Uitleendienst zijn bereikbaar via telefoon of mail. Langskomen kan enkel na afspraak.

Verhuring gemeentelijke infrastructuur en materialen

Een zaal of sporthal huren is mogelijk. Er gelden specifieke richtlijnen die vastgelegd werden in afsprakenkaders die bij de verhuring ondertekend worden. De algemene richtlijnen hebben we samengevat in volgende document:

Richtlijnen zaalverhuur (pdf)

Heb je extra vragen? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@londerzeel.be

Wil je materialen lenen? Je kan deze aanvragen via het e-loket: materialen: huur aanvragen of je kan contact opnemen met de Uitleendienst. De uitgeleende materialen worden na ieder gebruik 3 dagen in quarantaine geplaatst, voordat deze opnieuw mogen ingezet worden.

Evenementen

(update 20 oktober 2020)

Aan alle organisatoren wordt gevraagd om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van evenementen die worden afgelast - stuur hiervoor een e-mail naar evenementen@londerzeel.be. Pas ook je activiteit aan in de UiTdatabank door 'AFGELAST' in de titel te zetten. Voeg eventueel ook een toelichting toe in de beschrijving. Op deze manier zijn de bezoekers van UiT meteen op de hoogte.

Heb je vóór 15 april 2020 een activiteit in de UiTdatabank ingevoerd en gaat deze nog door? Meld je dan aan op de UiTdatabank en bevestig het! UiT heeft namelijk een nieuwe knop ontwikkeld waarmee je kan bevestigen dat je activiteit nog doorgaat. Je activiteit krijgt dan het label bevestigd 2020.

Vraag toelating aan!

Het is opnieuw mogelijk om iets te organiseren, weliswaar onder strenge voorwaarden.

Meer info en Vraag toelating aan voor je activiteit 

Markten, jaarmarkten, lokale handel en kermissen

(update 30 september 2020)

De wekelijkse dinsdagmarkt gaat tijdelijk door op het Heldenplein. Dat blijft het geval zolang de Federale coronamaatregelen dit vereisen. Bezoekers worden gevraagd de veiligheidsmaatregelen strikt te respecteren en doelbewust hun boodschappen te doen. De markt is geen ontmoetingsplaats. Er wordt aangeraden om met de fiets te komen. Er is een fietsenparking vóór het Administratief Centrum.

De kermis in Steenhuffel in november vindt niet plaats.

Steunmaatregelen voor handelaren

De marktkramers ontvingen de vraag tot betaling van het marktstandgeld van april, mei en juni 2020. Het College van burgemeester en schepenen heeft besloten uitstel van betaling toe te kennen. Het bestuur hoopt hen op deze manier de noodzakelijke financiële ademruimte te geven.  

Heel wat ondernemers komen omwille van de coronacrisis in een moeilijke (financiële situatie) terecht. Daarom heeft de Gemeente Londerzeel steunmaatregelen voor ondernemers genomen.

Op Steun de Londerzeelse ondernemers! kunnen:

 • handelszaken die online winkelen, een cadeaubon of tijdelijk een extra service aanbieden
 • horecazaken die maaltijden aan huis leveren of het afhalen van maaltijden aanbieden

zich registreren en hun aanbod laten bekendmaken via deze website. 

Mondmaskerplicht in Londerzeel

(update vrijdag 14 augustus 2020)

Vanaf vrijdag 31 juli 2020 moet in bepaalde straten en op bepaalde plaatsen in Londerzeel centrum verplicht een mondmasker gedragen worden.

De mondmaskerplicht geldt op de volgende plaatsen:

 • Stationsstraat vanaf Populierenstraat tot Dorpsstraat (in het station van De Lijn is een mondmasker al verplicht)
 • Dorpsstraat
 • Lode Meeusplein
 • Kerkstraat
 • Markt
 • Brusselsestraat tot aan het Administratief Centrum van de Gemeente Londerzeel
 • Heldenplein
 • Ursulinenstraat
 • Gildenstraat
 • Kerkhofstraat vanaf Lode Meeusplein tot Berkenlaan
 • Mechelsestraat vanaf Lode Meeusplein tot L. Van Esbroeckstraat
 • Verbindingsstraat
 • Parking Gamma, Aldi, Colruyt

Dit stratenplan (pdf) maakt extra duidelijk waar het dragen van een mondmasker verplicht is.

Het mondmasker moet door voetgangers gedragen worden en niet door fietsers.

Besluiten van de gouverneur over de mondmaskerplicht in Vlaams-Brabant

Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een politiebesluit genomen met betrekking tot het bij zich hebben van een mondmasker in heel de provincie Vlaams-Brabant. 

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de neus of mond bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Op dinsdag 6 oktober 2020 heeft de gouverneur een bijkomend politiebesluit genomen met betrekking tot de mondmaskerplicht.
Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet verplicht een mondneusmasker dragen:

 • in openbare gebouwen
 • op markten en kermissen
 • als toeschouwer bij sportwedstrijden
 • op begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.

Afvalophaling en recyclagepark

Het recylagepark is open onder strikte voorwaarden om de veiligheid van personeel en bezoekers te kunnen garanderen. We roepen op om niet-dringende bezoeken uit te stellen.

Daarom en om lange wachtrijen te vermijden, moet je reserveren via het online portaal van Incovo

Wie niet gereserveerd heeft, krijgt geen toegang tot het recyclagepark! Behalve op woensdag, dan moet je niet reserveren.

Het dragen van het mondmasker is verplicht op het recyclagepark. Wie geen mondmasker draagt, krijgt geen toelating tot het park.

Bekijk de veiligheidsmaatregelen (pdf)

Volg Incovo om op de hoogte te blijven:

De balie van Incovo is gesloten. Heb je een vraag? Bekijk dan eerst de website van Incovo en de Facebookpagina van Incovo. Heb je geen antwoord gevonden? Stuur dan een mail of bel naar 02 255 94 70.

Informatie over het coronavirus

FOD Volksgezondheid

Raadpleeg Coronavirus COVID-19 voor meer informatie over het coronavirus. Je vindt er:

 • veelgestelde vragen
 • maatregelen van de overheid
 • het laatste nieuws over het virus
 • ...

Heb je een vraag? Contacteer dan het contactcenter van de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be van maandag tot en met vrijdag tussen 8 tot 18 uur en op zaterdag en zondag tussen 10 tot 18 uur.

Blijf op de hoogte via FOD Volksgezondheid op Facebook of FOD Volksgezondheid op Twitter

FOD Economie

Ben je een ondernemer en heb je vragen over het coronavirus? Surf dan naar Coronavirus: informatie voor ondernemingen - FOD Economie of bel naar 0800 12 033.

Crisiscentrum

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum en via Nationaal Crisiscentrum op Facebook en Nationaal Crisiscentrum op Twitter vind je meer informatie over het coronavirus.

Sancties

Overtredingen op coronamaatregelen worden strenger bestraft.

Bij overtredingen op de regels geeft de politie voortaan niet enkel een waarschuwing aan de overtreder, maar zal er ook strafrechtelijk opgetreden kunnen worden door het opleggen van een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS).

Er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. Bij de vaststelling van herhaalde of ernstige inbreuken, stelt de lokale politie een proces-verbaal op.

Ook wie het politieoptreden ernstig bemoeilijkt en blijft weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeert sancties. Ook lastens hen wordt een proces-verbaal opgesteld.

De betrokkenen worden verhoord door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit kan bestaan uit een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Hulplijnen

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je vragen over omgaan met geweld?

Blijf er niet mee zitten en bel naar een van de Noodnummers.

In deze coronatijden is contact met lotgenoten meer dan belangrijk: overzicht van de verschillende lotgenotencontacten in tijden van corona - Trefpunt Zeflhulp.