Deel deze pagina

Identiteitskaart niet-Belgen

Wat?

Ook niet-Belgen kunnen een elektronische identiteitskaart (eID) ontvangen als zij ouder zijn dan 12 jaar. Deze elektronische vreemdelingenkaart is gebaseerd op de elektronische identiteitskaart (eID) van Belgen.

De Gemeente Londerzeel levert biometrische paspoorten en verblijfstitels (vreemdelingenkaarten A-B-C-D) af voor niet-EU-burgers.

Aanvragen

Hoe kan je de eID voor niet-Belgen aanvragen?

 • op uitnodiging van de Gemeente Londerzeel
 • tussen de 45ste en 30ste dag voordat de huidige kaart vervalt
 • op eigen verzoek, op voorwaarde dat je over een verblijfsrecht van onbepaalde duur beschikt

Bij het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart (eID) moet je de digitale handtekening plaatsen. Er worden ook vingerafdrukken genomen van 8 vingers.

Huisbezoek wegens medische redenen

Kan je niet persoonlijk naar het loket komen wegens medische redenen (bv. een handicap)? Vraag dan een huisbezoek aan. Hoe?

 1. Geef iemand een volmacht.
 2. De volmachthouder doet de aanvraag en brengt de nodige documenten mee samen met een geldig doktersattest.
 3. Huisbezoek: ondertekening van de documenten en ondertekening van een volmachtformulier door de volmachthouder.
 4. Volmachthouder haalt persoonlijk de identiteitskaart (eID) af aan de hand van het volmachtformulier.

Vrijstelling van handtekening

Kan je wegens langdurige ziekte, handicap, moeilijkheden met lezen en schrijven... niet tekenen? Dan wordt je handtekening vervangen door de vermelding "vrijgesteld" gevolgd door de paraaf van de gemachtigde ambtenaar. Je moet hiervoor wel een medisch attest voorleggen.

Wat meebrengen bij de aanvraag?

 • huidige identiteitskaart (eID) of diefstal/verliesverklaring
 • 2 recente pasfoto‘s (kwaliteitseisen van de pasfoto)
 • het te betalen bedrag of bankkaart
 • eventueel: uitnodiging Gemeente Londerzeel
 • eventueel: medisch attest dat bewijst dat je niet kan handtekenen

Kostprijs?

De prijzen zijn afhankelijk van de procedure.

 
Procedure eID gewone procedure spoedprocedure
- Londerzeel
spoedprocedure
- Brussel
leveringsplaats  dienst Burgerzaken dienst Burgerzaken dienst Burgerzaken
leveringstijd n.v.t.

mits aanvraag vóór 15 uur, 

is de eID klaar na 3 werkdagen

mits aanvraag vóór 15 uur, 

is de eID klaar na 2 werkdagen

voorbeeld leveringstijd n.v.t.

aanvraag op maandag vóór 15 uur, 

levering op donderdag vóór 15 uur

aanvraag op maandag vóór 15 uur, 

levering op woensdag vóór 14 uur 

prijs 18,60 euro 112,60 euro 149,80 euro

 

Afdruk van de elektronische gegevens op de eID: 0,50 euro

Betalen kan cash of met Bancontact.

Na de aanvraag

Ongeveer 3 weken na de aanvraag ontvang je thuis de geheime pincode (Private Identification Number) en pukcode (Personal Unblokked Key). De brief met de pin- en pukcode moet je altijd bewaren.

Bij de spoedprocedures worden de codes met de nieuwe elektronische identiteitskaart rechtstreeks opgestuurd naar de dienst Burgerzaken.

Afhalen

Bij het afhalen van de identiteitskaart moet je de ontvangen pin- en pukcode activeren. Na activatie kan je de gekregen pincode vervangen door een zelf gekozen code.

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • huidige identiteitskaart (eID) of diefstal/verliesverklaring
 • pin- en pukcode
 • eventueel: volmachtformulier