Deel deze pagina

Huwelijksaangifte

Wat?

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee aanstaande echtgenoten dat zij willen huwen. Deze aangifte gebeurt bij de dienst Burgerzaken. Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?

De aanstaande echtgenoten moeten persoonlijk naar de dienst Burgerzaken komen van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of om grondige redenen verblijft (schippers, foorreizigers, personen die voor een lange periode in een ziekenhuis verblijven).

De aanstaande echgenoten kunnen samen of apart aangifte doen.

Doet één partner de aangifte voor beiden? Dan moet deze een gewettigde volmacht van de andere partner en zijn/haar identiteitskaart (eID) voorleggen.

De dienst Burgerzaken maakt een akte van huwelijksaangifte op. De aangifte kan ten vroegste 6 maanden en uiterlijk 14 dagen vóór de huwelijksdatum gebeuren.

Niet-belg?

Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch huwen in België. Voor meer info neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Bij de huwelijksaangifte moeten jullie de volgende documenten voorleggen:

  • bij geboorte in België (of overschrijving van geboorteakte in Belgische gemeente), domicilie in België en als er geen andere buitenlandse documenten nodig zijn: enkel identiteitskaart (eID)
  • bij geboorte in het buitenland (buitenlandse geboorteakte), bij woonplaats in het buitenland (bewijs van woonst en nationaliteitsbewijs), en/of bij ontbinding van een vorig huwelijk in het buitenland (buitenlandse echtscheidingsakte): Vraag de bewijsstukken aan bij de ambassade of het consulaat van het land.
  • als de echtgeno(o)t(e) niet de Belgische nationaliteit heeft: "certificat de coûtume” (gewoontebewijs of wetscertificaat: een authentiek document dat aantoont dat de persoon voldeed aan de door de buitenlandse wet gestelde voorwaarden voor een huwelijk)
  • eventueel: echtverklaard volmachtformulier
  • eventueel: gegevens van de getuigen (naam en voornamen, geboortedatum, woonplaats en eventuele graad van verwantschap met één van de verloofden)

Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

De buitenlandse documenten moeten:

  • gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille
  • vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler