Deel deze pagina

Huren materialen

Wat?

Londerzeelse verenigingen kunnen bij de Uitleendienst materialen ontlenen voor de organisatie van hun activiteiten. Op die manier biedt de Gemeente Londerzeel een logistieke ondersteuning aan de verenigingen en groeperingen die een activiteit organiseren.

Hoe werkt de uitleendienst precies en wie kan er gebruik van maken? Dat lees je in het uitleenreglement (pdf).

Overzicht van materialen

Stroomgroep: 

Prijs: 25 euro (exclusief vervoerskosten)

Sport- en spelmateriaal:

 • 1 speer
 • 1 hoogspringset
 • 1 sjoelbak + 10 schijven
 • 5 verkeerskegels 35 cm hoog
 • 5 verkeerskegels 50 cm hoog
 • 1 1-2-3 podium

Didactisch materiaal:

 • 1 projectiescherm (2 x 1,6 m)
 • 1 lcd-projector
 • 1 dvd-speler

Geluid:

 • 4 geluidsboxen (apart te gebruiken of te koppelen, enkel binnen of volledig overdekt)
 • 2 micro's
 • 1 draadloze micro

Geluidsmeter:

1 geluidsmeter: huurprijs 25 euro (wetgeving op de geluidsnormen)

Tentoonstellingspanelen:

 • 10 tentoonstellingspanelen 3-luik
 • bekleedbare oppervlakte 1,20 m

Nadarafsluiting:

 • 400 m nadarafsluiting (lengte 1 nadar: 2,5 m)

Podiumelementen en toebehoren:

 • 30 podiumelementen
 • verstelbare elementen van 2 m x 1 m
 • hoogte: 0,20 m tot 1 m
 • maximum oppervlakte: 60 m2
 • trap

Tentjes:

 • 10 tentjes van 2,4 m breedte x 2 m diepte en 2,4 m hoog

Vlaggenmasten:

 • 8 vlaggenmasten (6 m lang)

Bijhorende vlaggen:

 • Londerzeel
 • Vlaamse Leeuw
 • België
 • Europa

Kostprijs? 

 • Prijs transport (levering en ophaling) van tentoonstellingspanelen, podiumelementen, nadarelementen, tentjes en stroomgroep: eenmalig 25 euro
 • Prijs huur 1 geluidsmeter: 25 euro
 • Prijs ontlenen stroomgroep: 25 euro

Na goedkeuring van je aanvraag betaal je de eventuele huur- en transportprijs vóór levering of afhaling.

Hoe aanvragen?

Vraag de huur van materialen aan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 2 weken vóór de activiteit via het e-loket.

 

Reglement uitleendienst (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 23 september 2014.
Het addendum gaat in op 1 januari 2015.
Gepubliceerd op de website op 2 oktober 2014.