Deel deze pagina

Hulp bij huurwaarborg

Wat?

Een huurwaarborg is een borg voor eventuele schade aan de woning en is gelijk aan het bedrag van drie maanden huishuur.

Je hebt een geschikte huurwoning gevonden, maar je kan de huurwaarborg niet betalen? Dan kan het Welzijnsloket je misschien helpen met deze huurwaarborg te betalen. De verhuurder moet hiermee wel akkoord gaan. Nadien betaal je de gekregen financiële steun - gespreid - aan het OCMW terug.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan wordt nagegaan of je recht hebt op deze steun.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs: (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35,…
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • overzicht van schulden
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag,…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen,…
  • (ontwerp) van huurcontract

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.