Deel deze pagina

Hulp bij aanvraag sociale woning

Wat?

Heb je het financieel moeilijk en wil je de kosten voor huur verminderen door te verhuizen naar een sociale woning?

Schrijf je dan in op de wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor en/of een sociale huisvestingsmaatschappij. Het Welzijnsloket helpt je bij het invullen van het aanvraagformulier.

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

 • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35,…
 • bewijs van woonst met historiek vanaf de geboorte
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • aanslagbiljet van de personenbelasting met vermelding van de inkomsten vanaf 3 jaar voor de inschrijving
 • bewijs huidig maandelijks besteedbaar inkomen (of gemiddelde van de laatste maanden) door middel van:
  • loonfiches of stortingsbewijs van het loon op een rekeninguittreksel
  • attest van het vervangingsinkomen of stortingsbewijs op bankafschrift
  • attest van een leefloon of stortingsbewijs op een bankafschrift
  • vonnis van het te betalen/te ontvangen alimentatiegeld of een stortingsbewijs
 • bewijzen van de huisvestingssituatie of woonnood
 • attesten van de taalvoorwaarden
 • attesten van de inburgeringsvoorwaarden (enkel voor verplichte inburgeraars)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.