Deel deze pagina

Toekenning

De dienst Omgeving kent huisnummers toe aan gebouwen. De Gemeente Londerzeel is als enige bevoegd om adressen toe te kennen. Je mag dus niet aan je woning, appartement of bedrijf zelf een huisnummer toekennen.

De aanvrager van een nieuwbouwvergunning kan gratis een huisnummerplaatje aanvragen bij de dienst Omgeving.

In geval van nood redt een goed zichtbaar en correct aangebracht huisnummer levens. De minuten of seconden die de huisarts, de ambulanciers of brandweerlui vaak 's nachts of bij slecht weer winnen, kunnen het verschil maken tussen leven en dood.

Zorg dat huisnummers en busnummers duidelijk zichtbaar aangeplakt zijn!

Duidelijke aanduiding huisnummer

Het hoofdnummer (alleen een cijfer en verkrijgbaar bij de Gemeente Londerzeel) wordt bij voorkeur op de voorgevel geplaatst (liefst rechts van de voordeur). Staat je brievenbus aan de straatzijde? Plaats het hoofdnummer dan ook daar op.

In geval van meergezinswoningen of appartementen wordt de rest van het nummer (letter en 3 cijfers) het best op de brievenbus, maar ook in het gebouw op of aan de binnendeur van het appartement zelf aangebracht.

Hernummering

Als er te weinig beschikbare huisnummers zijn, dan kan er een hernummering gebeuren van een (gedeelte van een) straat.

Nieuw huisnummerbordje

Is het bordje met het huisnummer van de gevel gevallen? Vraag een nieuw exemplaar aan bij de dienst Omgeving.