Deel deze pagina

Toekenning

De dienst Omgeving kent huisnummers toe aan gebouwen. De Gemeente Londerzeel is als enige bevoegd om adressen toe te kennen. Je mag dus niet aan je woning, appartement of bedrijf zelf een huisnummer toekennen.

De aanvrager van een nieuwbouwvergunning kan gratis een huisnummerplaatje aanvragen bij de dienst Omgeving.

In geval van nood redt een goed zichtbaar en correct aangebracht huisnummer levens. De minuten of seconden die de huisarts, de ambulanciers of brandweerlui vaak 's nachts of bij slecht weer winnen, kunnen het verschil maken tussen leven en dood.

Zorg dat huisnummers en busnummers duidelijk zichtbaar aangeplakt zijn!

Duidelijke aanduiding huisnummer

Het hoofdnummer (alleen een cijfer en verkrijgbaar bij de Gemeente Londerzeel) wordt bij voorkeur op de voorgevel geplaatst (liefst rechts van de voordeur). Staat je brievenbus aan de straatzijde? Plaats het hoofdnummer dan ook daar op.

Bij meergezinswoningen of appartementen wordt ook het busnummer van het appartement het best op de brievenbus, maar ook in het gebouw op of aan de binnendeur van het appartement zelf aangebracht.

Check ook eens of je het huisnummer 's nachts goed kan zien.

Checklist - waar moet er een huisnummer hangen:

  • aan elk gebouw voor bewoning en voor administratief, commercieel en industrieel gebruik
  • aan elke deur of in- en uitgang naar de openbare weg (niet bij meerdere uitgangen)
  • gebouwen of woningen die niet langs een openbare weg liggen, moeten een huisnummer hebben aan de hoofdtoegang van het terrein (en eventueel ook op de brievenbus)
  • Bij verschillende busnummers moeten deze duidelijk zichtbaar en leesbaar op of nabij de overeenkomstige brievenbussen staan.

Hernummering

Als er te weinig beschikbare huisnummers zijn, dan kan er een hernummering gebeuren van een (gedeelte van een) straat.

Nieuw huisnummerbordje

Is het bordje met het huisnummer van de gevel gevallen? Vraag een nieuw exemplaar aan bij de dienst Omgeving.

Huishoudelijk reglement: vaststellen en toekennen van adressen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2023.
Gepubliceerd op de website op 21 juni 2023.