Deel deze pagina

Waarvoor kun je terecht bij het woonloket?

Vragen over huren, kopen, bouwen en renoveren?

De woonconsulent helpt je graag verder met:

 • huurgeschillen
 • zoeken naar verschillende soorten premies
 • vragen over een energielening
 • premies en begeleiding bij het invullen van de aanvraagformulieren
 • sociale leningen en sociale woningen
 • toegankelijk maken en houden van je woning
 • energiezuinig bouwen en wonen
 • ecologische bouwmaterialen
 • aanvragen conformiteitsattest

Via de intergemeentelijke samenwerking Noord-West Brabant kan de woonconsulent ook gratis eerstelijns juridisch en technisch advies voor je aanvragen.

Een juriste beantwoordt vragen over huurovereenkomsten, opzegtermijnen, huurconflicten...

Een technisch adviseur kan langs gestuurd worden voor advies bij levenslang en aanpasbaar wonen voor personen met een handicap of ouderen. Deze bekijkt of de woning conform de Vlaamse wooncode is of er andere woningproblemen zijn... Het advies is niet bindend. Voor meer info kan je steeds terecht bij het woonloket.

Meldpunt ‘discriminatie huurmarkt’

Heb je een vermoeden van discriminatie op de huurmarkt als slachtoffer of als getuige?

Neem contact op met het Woonloket als officieel meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt. De woonconsulent kan je helpen met:

 • het indienen van een klacht
 • informatie over je rechten en plichten

Tips voor verhuurders:

 • zet in de advertentie eenvoudige en duidelijke huurvoorwaarden
 • gebruik een standaard-inlichtingenfiche voor het opvragen van gegevens bij kandidaat-huurders (verkrijgbaar bij het Woonloket)
 • gebruik objectieve selectiecriteria zoals het financiële vermogen om de huur te betalen, de oppervlakte van het pand…
 • vraag naar het totaal beschikbaar inkomen, niet rechtstreeks naar loon

Tips voor huurders:

 • zorg dat je kandidatuur duidelijk en volledig is
 • geef de eigenaar maximale garanties betreffende de betaling van de huur en het onderhoud van het pand zoals:
  • bewijs van inkomsten van eender welke bron
  • waarborg van een derde
  • bewijs betaling van vorige huur, aanbeveling van een vroegere verhuurder…
 • vraag begeleiding bij het zoeken naar een woning

Contact

Maak een afspraak via:

Reglement: Conformiteitsattest: bepalen van de geldigheidsduur (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23 september 2014.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 22 mei 2018.
Gepubliceerd op de website op 13 juni 2018.