Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Heropening horeca: mogelijkheid tot aanvragen tijdelijke terrasvergunning

Aan te vragen bij afwijking, uitbreiding, plaatsen tent,...

Horeca-uitbaters die willen afwijken van de standaard terrasafmetingen en het terras op het openbaar domein willen uitbreiden en/of er een tent op willen plaatsen, moeten het formulier: terrasvergunning (pdf) invullen en bezorgen aan de dienst Lokale Economie. 

De volgende informatie moet daarbij bezorgd worden:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
  • hoedanigheid van de aanvrager (eigenaar, huurder,… + eventueel akkoord eigenaar)
  • adres van de plaats waar het terras en/of uitstalling + eventueel akkoord van de aanpalende eigenaar als terras of tent voor zijn of haar eigendom wordt geplaatst.
  • plan op schaal met aanduiding van alle voorwerpen die op het terras en voorzien van al de nodige afmetingen. Op dit plan worden bovendien alle hindernissen (bv. stoepkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden,…) correct gesitueerd (in een zone van minstens 2 m rond de gevraagde oppervlakte).
  • minstens 3 duidelijke kleurenfoto’s. Elke foto moet de plek van het terras weergeven. De eerste foto wordt genomen loodrecht op de gevel van de horecazaak, de twee andere geven het terras en het voetpad aan: één van links en één van rechts.
  • afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
  • plaatsbeschrijving van het in te nemen openbaar domein, gestaafd met fotomateriaal. Als deze ontbreekt, wordt de plaats geacht zich in perfecte toestand te bevinden.

Na goedkeuring van de aanvraag kunnen de veiligheidsdiensten langskomen voor een controle van het terras. Zo'n controle kan zowel gebeuren voor een terras op openbaar als op privédomein.

Op Coronavirus: tips voor de horecazaken - FOD Economie lees je meer over de geldende (buiten)protocollen.